Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
89 (1/17), DOI: 10.7862/rm.2017.01

Planowanie trasy bezzałogowego statku powietrznego podczas lotu nad terenem z przeszkodami

Fatina Liliana BASMADJI, Jan GRUSZECKI

DOI: 10.7862/rm.2017.01

Streszczenie

Pomimo znacznych postępów w tematyce zwiększenia autonomiczności bezzałogowych obiektów latającego, pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania, jednym z nich to problem autonomicznego planowania trasy. Mimo iż ten problem jest obecnie przedmiotem badań licznych ośrodków badawczych na świecie, nadal jednak nie opracowano uniwersalnego sposobu planowania trasy, gdyż jest to związane nie tylko z właściwościami danego obiektu, ale również z realizowaną misją. W niniejszym artykule omówiono problem planowania trasy dla bezzałogowego statku powietrznego podczas lotu nad terenem z przeszkodami. Opracowany został algorytm do wyznaczania trasy uwzględniający ograniczenia nałożone przez właściwości obiektu latającego, ukształtowanie terenu, strefy zakazane oraz maksymalny dopuszczalny pułap lotu. Ponadto zaproponowano metodę poszukiwania quasi-optymalnej trajektorii w przypadku większej liczby przeszkód. Przeprowadzono szereg badań symulacyjnych weryfikujących poprawność działania opracowanego algorytmu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Basmadji F.L., Gruszecki J.: Optimal multistage fuzzy missile guidance system,
    Sci. Proc. Riga Technical University of Transport and Engineering. Transport. Aviation Transport,  n27 (2008) 23-32. 
  2. Narayan P.P., Wu P.P., Campbell D.A.: Unmanning UAVs - Addressing challenges in on-board planning and decision making, 1-st Int. Conf. Humans Operating Unmanned Systems HUMOUS'08, France 2008.
  3. Pehlivanoglu Y.V.: A new particle swarm optimization method for the path planning of UAV in 3D environment, J. Aeronautics Space Technol,. 5 (2012) 1-14.
  4. Qu Y., Zhang Y., Zhang Y.: Optimal flight path planning for UAVs in 3-D threat environment, Int. Conf. Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), USA 2014.
  5. Seemann M., Janschek K.: RRT*-based trajectory planning for fixed wing UAVs using Bézier curves, Conf. ISR ROBOTIK, 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Planowanie trasy bezzałogowego statku powietrznego podczas lotu nad terenem z przeszkodami

AUTORZY:
Fatina Liliana BASMADJI (1)
Jan GRUSZECKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1)  Politechnika Rzeszowska
(2)  Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
89 (1/17)

SŁOWA KLUCZOWE:
BSP, planowanie trasy, omijanie przeszkód

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/196

DOI:
10.7862/rm.2017.01

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2017.01

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-12-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-03-12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności