Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
88 (1/16), DOI: 10.7862/rm.2016.4

Wpływ koncentracji nanocząstek γ-Al2O3 na właściwości termofizyczne elektrolitu na bazie NaOH

Sebastian GROSICKI

DOI: 10.7862/rm.2016.4

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów współczynnika lepkości dynamicznej oraz gęstości dla elektrolitu z dodatkiem nanocząstek γ-Al2O3. Cieczą bazową był wodny roztwór mieszaniny K3Fe(CN)6 oraz K4Fe(CN)6 w obecności wodorotlenku sodu jako elektrolitu podstawowego. Stężenie elektrolitu podstawowego wynosiło 1 mol/dm3 natomiast stężenia K3Fe(CN)6 (żelazicyjanku potasu) i K4Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasu) wynosiły 0,01 mol/ dm3. Badaną nanocieczą jest płyn modelujący w metodzie prądów granicznych, którą stosuje się do wyznaczania współczynników wymiany masy/ciepła. Nanociecze badane były dla sześciu koncentracji objętościowych nanocząstek tj.: 0,005%, 0,010%, 0,015%, 0,025%, 0,050% oraz 0,1 %.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Cieśliński J.T., Krygiel K., Smoleń S.: Wpływ koncentracji nanocząstek na właściwości termofizyczne nanocieczy woda-Al2O3 i woda-TiO2, Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych, OW PRz, Rzeszów 2014.
  2. Grosicki S., Smusz R., Wilk J.: Koncepcja stanowiska do pomiarów współczynnika wymiany masy/ciepła w mini-wymiennikach, ZN PRz Mechanika, 86 (2014) 349-356.
  3. Beiki H., Esfahany M.N., Etesami N.: Laminar forced convective mass transfer of -Al2O3/electrolyte nanofluid in a circular tube, Int. J. Thermal Sci., 64 (2013) 251-256.
  4. Beiki H., Esfahany M.N., Etesami N.: Turbulent mass transfer of Al2O3 and TiO2 electrolyte nanofluids in circular tube, Microfluid Nanofluid, Springer-Verlag 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wpływ koncentracji nanocząstek γ-Al2O3 na właściwości termofizyczne elektrolitu na bazie NaOH

AUTORZY:
Sebastian GROSICKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
88 (1/16)

SŁOWA KLUCZOWE:
nanociecze, lepkość, gęstość, technika elektrolityczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/168

DOI:
10.7862/rm.2016.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2016.4

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-10-19

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2016-03-21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności