Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(4/15), DOI: 10.7862/rm.2015.33

Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w wybranych oczyszczalniach

Witold NIEMIEC, Marta WÓJCIK

DOI: 10.7862/rm.2015.33

Streszczenie

Osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalniach ścieków są bogatym źródłem substancji organicznych oraz mineralnych poprawiających właściwości i strukturę gleby. Coraz większa ilość powstających osadów ściekowych skutkuje wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych mających na celu ich dalsze zagospodarowanie. Opracowanie przedstawia przegląd urządzeń mających zastosowanie w dawkowaniu osadów do gleby w postaci stałej i ciekłej oraz urządzenie do poboru próbek wody infiltrującej w warunkach polowych. Artykuł zawiera również charakterystykę osadów ściekowych oraz sposoby ich zagospodarowania na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim. W opracowaniu zwrócono także uwagę na wady oraz zalety związane z wprowadzaniem osadów ściekowych do gruntu.  

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 [M. P .Nr 101, poz.1183].
 2. Oleszkiewicz J.: Gospodarka osadami ściekowymi. LEM s.c., Kraków 1998.
 3. Kaźmierczuk M., Kalisz L.: Bakterie hemolizujące podstawowym wskaźnikiem skuteczności higienizacji wapnem komunalnych osadów ściekowych. Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych, 42 (2010) 183-191.
 4. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2008.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu [Dz.U. 2013 poz. 38].
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych [Dz.U. 2015 poz. 257].
 7. Niemiec W., Stachowicz F., Trzepieciński T., Ślenzak W.: Wykorzystanie osadów ściekowych do nawożenia roślin energetycznych, VI Konferencja „Metody Zagospodarowania Osadów Ściekowych”, Iława 2014, s. 105-112.
 8. Marcinkowski T.: Wpływ stabilizacji osadów wtórnych wodorotlenkiem wapnia na ich skład biologiczny, Ochrona Środowiska, 25 (2003) 49-55.
 9. Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sędziszów Małopolski.
 10. Gminny program ochrony środowiska dla gminy Świlcza.
 11. Niemiec W., Puchała J.: Urządzenie do wprowadzania cieczy pod powierzchnię gleb i łąk, W-39050.
 12. Niemiec W., Zdeb M.: Plantacja wierzby energetycznej nawożona osadami ściekowymi. Czasopismo Inż. Lądowej, Środowiska i Architektury, 60 (2013) 67-78.
 13. Stachowicz F., Niemiec W., Trzepieciński T., Ślenzak W.: Innowacyjne urządzenie do aplikacji doglebowej osadów ściekowych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576 (2014) 131-139.
 14. Stachowicz F., Niemiec W., Trzepieciński T.: Method of fertilization of energy willow plantation using sewage sludge, Journal of Ecological Engineering, 14 (2013) 12-16.
 15. Ociepa-Kubicka A., Pachura P.: Wykorzystanie osadów ściekowych i kompostu w nawożeniu roślin energetycznych na przykładzie miskanta i ślazowca, Annual Set Environment Protection, 15 (2013) 2267-2278.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w wybranych oczyszczalniach

AUTORZY:
Witold NIEMIEC (1)
Marta WÓJCIK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(4/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
komunalne osady ściekowe, nawożenie, higienizacja, oczyszczalnia ścieków

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/161

DOI:
10.7862/rm.2015.33

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.33

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-08-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-09-17

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności