Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(3/15), DOI: 10.7862/rm.2015.27

Określanie optymalnego udziału okien w budynku mieszkalnym

Barbara ZAJĄC, MIchał POMORSKI

DOI: 10.7862/rm.2015.27

Streszczenie

W pracy przedstawiono obliczenia energochłonności budynku mieszkalnego przy różnych udziałach okien w przegrodach zewnętrznych budynku. Obliczenia zostały wykonane według metodologii stosowanej podczas wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków. Podjęto próbę określenia optymalnego udziału powierzchni przezroczystych w przegrodach zewnętrznych dla różnych orientacji względem stron świata oraz różnych parametrów termicznych przegród. Uzyskane wyniki porównano z wymaganiami technicznymi stawianymi oknom, dotyczącymi ochrony cieplnej i doświetlenia pomieszczeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1.  Duda L.: Optymalizacja parametrów energetycznych okien, Profiokno, 8 (2011), 10-11.

2.  Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

3.  Matusiak W.: Optymalizacja energetycznych okien nowych i wymienianych. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym, Twój Filar, 1 (2012), 15-18.

4. Pomorski M., Pietrowicz S.: Określanie optymalnego udziału powierzchni przegrody przezroczystej w całkowitej powierzchni przegrody budowlanej, Polska Energetyka Słoneczna, 2-4 (2010), 12-16.

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, www.mir.gov.pl.

6.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7.  Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, www.mir.gov.pl.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Określanie optymalnego udziału okien w budynku mieszkalnym

AUTORZY:
Barbara ZAJĄC (1)
MIchał POMORSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Wrocławska
(2) Politechnika Wrocławska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(3/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
zyski solarne, energochłonność, warunki techniczne, przegroda budowlana

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/155

DOI:
10.7862/rm.2015.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.27

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-09-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-03-22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności