Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(3/15), DOI: 10.7862/rm.2015.24

Badanie wpływu dodatku zmiennofazowego na właściwości cieplne wybranego materiału budowlanego

Ewa SKAWIŃSKA

DOI: 10.7862/rm.2015.24

Streszczenie

Istotną cechą obecnego budownictwa jest stosowanie lekkiej konstrukcji oraz większych powierzchni oszklonych, co prowadzi do przegrzania lub wychłodzenia budynków, w zależności od warunków atmosferycznych. Z drugiej strony, mieszkańcy budynków spędzają znaczną część czasu w pomieszczeniach zamkniętych, w wyniku czego wzrasta zużycie energii do celów chłodniczych lub grzewczych. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie w konstrukcji budynku materiału budowlanego zmieszanego z materiałem zmiennofazowym (PCM), który przechowuje energię w formie utajonej, w procesie przemiany fazowej topnienia lub krzepnięcia. Powszechnie wiadomo, że właściwości termofizyczne materiałów budowlanych będą miały wpływ na zużycie energii w budynku. W związku z tym interesujące jest zbadanie nie tylko możliwości wykorzystania PCM-u jako materiału zwiększającego pojemność cieplną, ale i jego wpływu na właściwości cieplne, takie jak przewodność cieplna materiału budowlanego. W pracy wyznaczono współczynnik przewodzenia ciepła mieszaniny tynku gipsowego i organicznego materiału zmiennofazowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1.  EN ISO 10456.

2.  Feldman D., Khan M.A., Banu D.: Energy storage composite with an organic PCM, Solar Energy Materials, 18 (1989), 333-341.

3.  Shazim A.M.: Phase change materials integrated in building walls: A state of the art review, Renew. Sust. Energy Rev., 31 (2014), 870-906.

4.  Skawińska E.: Badanie współczynnika przewodzenia ciepła w materiałach z dodatkiem PCM-ów, Zeszyty Energetyczne, Tom I. Problemy współczesnej energetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 23-30.

5.  Stefański A.: Przewodność cieplna materiałów budowlanych, PWN, Warszawa 1965.

6.  www.rubitherm.com/2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Badanie wpływu dodatku zmiennofazowego na właściwości cieplne wybranego materiału budowlanego

AUTORZY:
Ewa SKAWIŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Wrocławska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(3/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
wymiana ciepła, tynk gipsowy, przewodzenie ciepła

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/152

DOI:
10.7862/rm.2015.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.24

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-09-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-03-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności