Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(3/15), DOI: 10.7862/rm.2015.20

Nowoczesne materiały stosowane w konstrukcjach lotniczych – wybrane problemy oraz kierunki rozwoju

Radosław BIELAWSKI, Witold RZĄDKOWSKI, Sławomir AUGUSTYN, Paweł PYRZANOWSKI

DOI: 10.7862/rm.2015.20

Streszczenie

W artykule dokonano analizy materiałów stosowanych we współczesnych konstrukcjach lotniczych, skupiając uwagę na strukturze płatowca samolotu. Przedstawiono wybrane problemy dotyczące projektowania i eksploatacji struktur lotniczych, z uwzględnieniem kompozytów oraz metali lekkich (aluminium, tytan i ich stopy). Omówiono problemy obróbki mechanicznej, takiej jak: szlifowanie, wykonywanie otworów itp. Przedstawiono problemy analizy metodą elementów skończonych (MES), na podstawie dwóch próbek wykonanych ze stopu aluminium oraz z włóknistego kompozytu szklanego. Zaprezentowano różnice w budowie oraz modelowaniu tych materiałów, wynikające z ich różnorakiej struktury (izotropia i anizotropia). Dokonano analizy mechaniki niszczenia metalu, porównując go z kompozytem. Przedstawiono tendencje oraz kierunki rozwoju lotniczych materiałów konstrukcyjnych z uwzględnieniem materiałów metalowo-kompozytowych. Przedmiotem niniejszego artykułu są współczesne materiały konstrukcyjne wykorzystywane w strukturach lotniczych. Celem publikacji jest porównanie współczesnych materiałów konstrukcyjnych (kompozytów oraz metali) oraz przedstawienie wybranych problemów w ich projektowaniu, konstruowaniu oraz eksploatacji. Tezy, uzasadnione wynikami analizy symulacji oraz badań, zostały przedstawione w treści i podsumowaniu artykułu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 

 1. Dudzik K.: Podatność na korozję naprężeniową złączy spawanych łukowo stopu AW 5059 alustar, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 64 (2010), 27-35.
 2. German J.: Interlaminar damage in fiber-reinforced polymeric matrix laminates, Cut, Kraków 2004.
 3. German J.: Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.
 4. German J., Biel-Gołaska M.: Podstawy i zastosowanie mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2004.
 5. Gibson R.F.: Principles of composite material mechanics, 3rd ed. Boca Raton: CRC Press: Taylor & Francis Group, 2012.
 6. Gruszczyński E., Błażejewicz T., Stukonis M.: Materiały lotnicze, [w:] Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, red. J. Lewitowicz, J. Borgoń, W. Ząbkowicz, ITWL, Warszawa 1993.
 7. Jóźwik J., Tofil A., Banaszek M., Kuric I.: Wybrane aspekty obróbki skrawaniem polimerowych kompozytów włóknistych i ocena chropowatości powierzchni, Postępy Nauki Techniki, 15 (2012), 205-220.
 8. Kuczmaszewski J.: Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, Lublin 2011, s. 7-18.
 9. Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Badania eksploatacyjne statków powietrznych, ITWL, Warszawa 2007.
 10. Mierzwa M.: Wszechstronne zastosowanie tytanu z uwzględnieniem aspektów medycznych, Manag. Systems Production Eng., 4 (12), 2013.
 11. Oczoś K.: Kompozyty włókniste – właściwości, zastosowanie, obróbka ubytkowa, Mechanik, 7 (2008), 579-592.
 12. Wiśniowski W.: Sztywność i utrata sztywności konstrukcji lotniczych, Prace Instytutu Lotnictwa, 214 (2011), 15-23. 
 13. Zagrajek T., Krzesiński G., Marek P.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji: Ćwiczenia z zastosowaniem systemu ANSYS, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 14. www.a350xwb.com (dostęp: 7 lipca 2014 r.).
 15. www.compositesworld.com (dostęp: 7 lipca 2014 r.).
 16. www.jsf.mil (dostęp: 7 lipca 2014 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Nowoczesne materiały stosowane w konstrukcjach lotniczych – wybrane problemy oraz kierunki rozwoju

AUTORZY:
Radosław BIELAWSKI (1)
Witold RZĄDKOWSKI (2)
Sławomir AUGUSTYN (3)
Paweł PYRZANOWSKI (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
(2) Politechnika Warszawska
(3) Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
(4) Politechnika Warszawska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(3/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
konstrukcje lotnicze, kompozyty, metale lekkie, metoda elementów skończonych (MES)

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/148

DOI:
10.7862/rm.2015.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.20

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-21

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2016-03-12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności