Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(2/15), DOI: 10.7862/rm.2015.17

Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym

Dawid TALER, Paweł MADEJSKI, Jan TALER

DOI: 10.7862/rm.2015.17

Streszczenie

W pracy zostały przedstawione wyniki komputerowej symulacji pracy przegrzewacza pary w stanach ustalonych. Analizowany przegrzewacz charakteryzuje się złożonym kształtem przekroju poprzecznego rur i jest stosowany w kotłach z cyrkulującą warstwą fluidalną. W trakcie obliczeń cieplno-przepływowych niezbędne jest wyznaczanie rozkładu temperatury materiału na całej długości przegrzewacza. Do przeprowadzenia obliczeń pracy przegrzewacza w stanach ustalonych stworzono własny model matematyczny, napisany w języku Fortran, którego wyniki zostały porównane z wynikami otrzymanymi w programie Star-CCM+. W modelu własnym zastosowano bilansową metodę elementów skończonych, która pozwala na dokładne odwzorowanie rozkładu temperatury przy niewielkiej liczbie komórek siatki. Do wyznaczenia właściwości przepływającej pary została zastosowana jawna metoda różnic skończonych. Wyniki uzyskane z zastosowaniem opracowanego własnego modelu wykazały się bardzo dobrą zgodnością z wynikami uzyskanymi dzięki modelowaniu CFD.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Gnielinski V.: On heat transfer in tubes, Int. J. Heat Mass Transfer, 63 (2013), 134-140.
  2. Pich R., EVT: Werkstoffkennwerte, Stuttgart 1980.
  3. Star-CCM+ software: User Guide, Computational Dynamics Ltd, London 2011.
  4. Taler D.: Experimental determination of correlations for mean heat transfer coefficients in plate fin and tube heat exchangers, Arch. Thermodyn., 33 (2012), 1-24
  5. Taler D., Korzeń A., Madejski P.: Wyznaczanie temperatury rur w grodziowym przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym, Rynek Energii, 93 (2011), 56-60.
  6. Taler J., Duda P.: Solving Direct and Inverse Heat Conduction Problems, Springer, Berlin 2006.
  7. VDI Heat Atlas, 2nd Ed., VDI-Springer, Berlin 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym

AUTORZY:
Dawid TALER (1)
Paweł MADEJSKI (2)
Jan TALER (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Akademia Górniczo-Hutnicza
(3) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(2/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
kocioł parowy, pole temperatury, komputerowa mechanika płynów, bilansowa metoda elementów skończonych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/145

DOI:
10.7862/rm.2015.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.17

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-09-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-01-21

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności