Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(2/15), DOI: 10.7862/rm.2015.14

Termodynamika procesu spalania mieszanek wzbogaconych w tlen

Artur NEMŚ, Michał POMORSKI

DOI: 10.7862/rm.2015.14

Streszczenie

W artykule zostały poruszone aspekty zastosowania mieszanki wzbogaconej w tlen w silnikach spalinowych. Omówiono problemy wynikające z takiego sposobu prowadzenia procesu spalania oraz spróbowano rozwiązać jedną z największych przeszkód we wprowadzeniu wspomnianej techniki do powszechnego zastosowania. Podano sposób kontrolowania temperatury podczas spalania w atmosferze tlenowej oraz wyjaśniono przyczyny obniżenia teoretycznej temperatury spalania dla omawianego przypadku spalania tlenowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Błasiak P., Nemś A.: The numerical modelling of thermos-flow processes for a verification of a new conception of oxygen-enriched combustion. Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, pod red. M. Kuczery, Creativetime, Kraków 2011,
  s. 164-172.
 2. Caton J.A.: Use of a cycle simulation incorporating the second law of thermodynamics: Results for spark-ignition engines using oxygen enriched combustion air, SAE Word Congress Detroit, SAE papers 2005011130, Michigan 2005.
 3. Emisja toksycznych składników spalin w Niemczech na przestrzeni lat, http://www.portal.zssio.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=39:przedmioty-zawodowe&Itemid=49&layout=default (dostęp: 19 czerwca 2012 r.).
 4. Gnutek Z., Nemś A., Pomorski M.: Badania niestechiometrycznego spalania mieszanek wzbogaconych w tlen w silnikach cieplnych o zapłonie iskrowym, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCIM, Międzyzdroje 2010, s. 217-224.
 5. Maxwell T.T., Jones J.C., Setty V.: The effect of oxygen-enriched air on the performance and emissions of an internal combustion engine, SAE papers 932804,  1993.
 6. Nemś A.: Niskoemisyjne silniki: elektryczne czy spalinowe?, Energia – Gigawat, nr 8 (dokument elektroniczny), 2012.
 7. Nemś A., Pomorski M.: Nowa koncepcja izochorycznego spalania tlenowego. Rozwój zrównoważony – zarządzanie technologiami, pod red. R. Grądzkiego, J. Gralewskiego i A. Marcinkowskiego, Media Press, Łódź 2010, s. 72-79.
 8. Nowak W. i in.: Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie, Technologie zeroemisyjne – Spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki, 2008, s. 69-87.
 9. Śliwiński K.: Perspektywy zasilania silników ZI mieszanką wzbogaconą w tlen, Czasopismo Techniczne, Wydawn. WPK, 2008, s. 55-65.
 10. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa 2005.
 11. Wartinbee W.J.: Effect of Oxygen Enriched Air on Exhaust Emission, SAE papers 710606, 1971.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Termodynamika procesu spalania mieszanek wzbogaconych w tlen

AUTORZY:
Artur NEMŚ (1)
Michał POMORSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Wrocławska
(2) Politechnika Wrocławska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(2/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
spalanie tlenowe, adiabatyczna temperatura spalania, kontrolowanie procesu spalania

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/142

DOI:
10.7862/rm.2015.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.14

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-09-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-02-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności