Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(2/15), DOI: 10.7862/rm.2015.12

Analiza procesu toryfikacji biomasy

Marcin KRATOFIL, Robert ZARZYCKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS

DOI: 10.7862/rm.2015.12

Streszczenie

W artykule dokonano zestawienia oraz analizy zmian parametrów fizykochemicznych biomasy w efekcie poddania jej obróbce termicznej w temperaturze 350°C. Wyniki badań wskazują, że umożliwia to właściwie całkowite usunięcie wilgoci z toryfikowanej biomasy, a dodatkowo jest widoczny wyraźny spadek zawartości części lotnych w produkcie, przy jednoczesnym wzroście zawartości tzw. fixed carbonu. Wykazano także, że toryfikacja biomasy powoduje wzrost zawartości węgla w produkcie, a także wzrost parametrów energetycznych (ciepło spalania i wartość opałowa).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Karwasz Z.: Biomasa jako źródło wytwarzania energii odnawialnej w Polsce, Czysta Energia, 7-8 (2007), 16-17.
  2. Katalog firmy HERZ: Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie.
  3. Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, wyd. IV, WNT, Warszawa 2007.
  4. Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol8a/Niedziolka.pdf (dostęp: 11 czerwca 2014 r.).
  5. Person K., Olofsson I., Nordin A.: Biomass Refinement by Torrefaction, Energy Technology and Thermal Process Chemistry, Umea University, Sweden 2006.
  6. Tytko R.: Odnawialne źródła energii. Wybrane zagadnienia, Wydawn. Deka, Kraków 2008.
  7. Wisz J., Matwiejew A.: Biomasa – badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania, www.systemyogrzewania.pl/ (dostęp: 8 czerwca 2011 r.).
  8. Właściwości biomasy jako paliwa, http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=51&art=47 (dostęp: 1 czerwca 2014 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza procesu toryfikacji biomasy

AUTORZY:
Marcin KRATOFIL (1)
Robert ZARZYCKI (2)
Rafał KOBYŁECKI (3)
Zbigniew BIS (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Częstochowska
(2) Politechnika Częstochowska
(3) Politechnika Częstochowska
(4) Politechnika Częstochowska

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(2/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
biomasa, obróbka termiczna, toryfikacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/140

DOI:
10.7862/rm.2015.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.12

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-09-14

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2014-11-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności