Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Mechanika

Mechanika
87(2/15), DOI: 10.7862/rm.2015.11

Porównanie właściwości chłodzących strugi syntetycznej i strugi swobodnej

Paweł GIL, Piotr STRZELCZYK

DOI: 10.7862/rm.2015.11

Streszczenie

W pracy porównano właściwości chłodzące generatorów strugi syntetycznej oraz wentylatorów. Badano względny współczynnik przejmowania ciepła radiatora. Zastosowano dwa generatory strugi syntetycznej. Pierwszy model posiadał przetwornik elektroakustyczny o średnicy 160 mm oraz dyszę o średnicy d = 15 mm, natomiast drugi – głośnik o średnicy 50 mm oraz dyszę o średnicy d = 5 mm. Generatory strugi syntetycznej zostały zasilone sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości rezonansowej danego głośnika: w przypadku przetwornika o średnicy 160 mm – 35 Hz, natomiast w przypadku głośnika o średnicy 50 mm – 410 Hz. Do wytworzenia strugi swobodnej posłużyły dwa wentylatory komputerowe o wymiarach 80 x 80 mm oraz 60 x 60 mm. W celach porównawczych do generatorów strugi syntetycznej oraz wentylatora została doprowadzona ta sama skuteczna moc elektryczna.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Chaudhari M., Puranik B., Agrawal A.: Heat transfer characteristic of synthetic jet impingement cooling, Int. J. Heat Mass Transfer, 53 (2010), 1057-1069.
 2. Chaudhari M., Puranik B, Agrawal A.: Multiple orifice synthetic jet for improvement in impingement heat transfer, Int. J. Heat Mass Transfer, 54 (2011), 2056-2065.
 3. Chaudhari M., Verma G., Puranik B., Agrawal A.: Effect of orifice shape in synthetic jet based impingement cooling, Exp. Thermal Fluid Sci., 34 (2010), 246-256.
 4. Chaudhari M., Verma G., Puranik B., Agrawal A.: Frequency response of a synthetic jet cavity, Exp. Thermal Fluid Sci., 33 (2009), 439-448.
 5. Gil P., Strzelczyk P.: Kryterium powstawania strugi syntetycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 290, Mechanika, z. 86 (4/2014), 517-525.
 6. Gil P., Smusz R., Strzelczyk P.: Badania eksperymentalne wymiany ciepła przy wykorzystaniu strugi syntetycznej. Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych, red. R. Smusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, 187-198.
 7. Holman R. et al.: A formation criterion for synthetic jets, AIAA J., 43 (2005), 2110-2116.
 8. Jagannatha D., Narayanaswamy R., Chandratilleke T.T.: Analysis of a synthetic jet based electronic cooling module, Numerical Heat Transfer, A56 (2009), 211-229.
 9. McGuinn A. et al.: Flow regime characterization of an impinging axisymmetric synthetic jet, Exp. Thermal Fluid Sci., 47 (2013), 241-251.
 10. Pavlova A., Amitay M.: Electronic cooling with synthetic jet impingement, J. Heat Transfer, 128 (2006), 897-907.
 11. Smith B., Swift G.: A comparison between synthetic jets and continuous jets, Exp. Fluids, 34 (2003), 467-472.
 12. Zhang P., Wang J., Feng L.: Review of zero-net-mass-flux jet and its application in separation flow control, Sci. China Series E: Technol. Sci., 51 (2008), 1315-1344.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Porównanie właściwości chłodzących strugi syntetycznej i strugi swobodnej

AUTORZY:
Paweł GIL (1)
Piotr STRZELCZYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(2) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

WYDAWNICTWO:
Mechanika
87(2/15)

SŁOWA KLUCZOWE:
struga syntetyczna, struga swobodna, wymiana ciepła, wir pierścieniowy, generator strugi syntetycznej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/139

DOI:
10.7862/rm.2015.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rm.2015.11

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-10

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2015-02-14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności