Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(4/2015), DOI: 10.7862/re.2015.34

Udział prosumentów w rozwoju sieci smart grid

Dariusz Sobczyński, Małgorzata Balawejder

DOI: 10.7862/re.2015.34

Streszczenie

Prosument – to odbiorca jednocześnie producent energii w tym energii elektrycznej. Przyjęty przez rząd projekt ustawy o OZE jest początkiem rewolucji związanej z rozproszoną produkcją energii i wykorzystaniem źródeł niskoemisyjnych. Prosumentem może zostać osoba fizyczna, która produkuje
energię elektryczną w instalacji o mocy poniżej 40 kW. Zgodnie z ustawą prosumenci, aby produkować i sprzedawać energię nie muszą prowadzić działalności gospodarczej, jak również nie jest wymagana od nich koncesja. Oznacza to również , iż prosumenci nie mogą łączyć działalności prosumenckiej z inną działalnością gospodarczą w innym miejscu. Istotnym zagadnieniem
związanym z energetyką prosumencką jest funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz rozliczanie wyprodukowanej czy skonsumowanej energii. Net metering ma służyć właściwemu monitorowaniu i rozliczaniu przepływów energii. Ustawa o OZE stwarza perspektywę opłacalności przy produkcji energii na własne potrzeby i możliwości techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dla sprawnego i efektywnego działania systemu z udziałem prosumentów, konieczna jest budowa sieci inteligentnych tzw. smart-grid.
Inteligentne sieci elektroenergetyczne są w stanie efektywnie integrować działanie wszystkich podłączonych do niej użytkowników w celu stworzenia systemu energetycznego, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeństwem dostaw. Sieci inteligentne pozwalają na kontrolę produkcji, przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej. Energia elektryczna jest
dostarczana poprzez: sterowanie produkcją, zarządzania ograniczeniami i przerwami dostaw, monitorowanie stanu nadwyżek energii i przewidywanie awarii. Takie działania wpływają na zmniejszenie kosztów utrzymania systemu. W artykule opisano rolę prosumenta w sieci energetycznej oraz potencjał energetyki prosumenckiej, który określono na podstawie wykonanych obliczeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] http://www.gospodarzzenergia.pl/systemy-fotowoltaiczne
[2] Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Warszawa, marzec 2012 rok
[3] Słotwiński R., Mikroinstalacje 1 – 40 kW Czy już?
[4] http://www.ekonomia.rp.pl/galeria/532088,2,1139610.html [dostęp: październik 2015r.]
[5] Bugała A., Frydrychowicz-Jastrzębska G.: Pozycjonowanie modułu fotowoltaicznego w jednoosiowym układzie nadążnym. Electrical Engineering no.81, Poznan University of Technology Academic Journals 2015, pp 153-160.
[6] Kalda G., Smorąg A.: Stan obecny sektora energetyki słonecznej w Polsce i prognoza jej wykorzystania w przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (4/12), Oficyna Wydawnicza PRz 2012
[7] Instytut Energetyki Odnawialnej. Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r., Warszawa 2009.
[8] http://www.optimapolska.com.pl/instalacje-prosumenckie/ [dostęp: październik 2015r.]
[9 ] http://www.cenapradu.strefa.pl/ [dostęp: październik 2015r.]
[10] Ustawa OZE, 2015 – Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.poz. 478).
[11] Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, Departament Produkcji 2012, www.stat.gov.pl [dostęp: październik 2015r.]
[12] Dane katalogowe panel fotowoltaiczny firmy Schüco model MPE 250 PG 04; http://www.bode-lueneburg.de/fileadmin/produkte/pg04-modul_schueco.pdf [dostęp: październik 2015r.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Udział prosumentów w rozwoju sieci smart grid

AUTORZY:
Dariusz Sobczyński (1)
Małgorzata Balawejder (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
(2) Politechnika Rzeszowska, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(4/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
energia odnawialna, smart-grid, net- metering, prosument

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/69

DOI:
10.7862/re.2015.34

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.34

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-10-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności