Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(3/2015), DOI: 10.7862/re.2015.28

Analiza rozkładu widmowego wybranych źródeł światła w procesie stabilizacji barwy

Joanna Maziarka, Lúbomir Beňa, Henryk Wachta

DOI: 10.7862/re.2015.28

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analizy widma promieniowania widzialnego wybranych źródeł światła, typowanych do zastosowań wnętrzowych, takich jak: lampa fluorescencyjna kompaktowa, żarówka LED oraz żarówka halogenowa. Podczas badań analizowano zmiany zachodzące w rozkładzie widma promieniowania w przyjętym czasie obserwacji – odpowiadającemu okresowi stabilizacji barwy analizowanych źródeł światła. Zarejestrowano serie rozkładów widmowych luminacji energetycznej, bezpośrednio po załączeniu badanych źródeł światła, po upływie kilku minut oraz po ustabilizowaniu się fotometrycznego parametru barwy. Wykorzystując fakt, iż rozkład widmowy determinuje temperaturę barwową Tb emitowanego promieniowania świetlnego oraz wskaźnik oddawania barw Ra, przeprowadzono analizę widmową poszczególnych źródeł światła. Analiza miała na celu wyłonienie źródeł światła, umożliwiających możliwie szybkie rozróżnianie szczegółów barwnych przedmiotów pracy wzrokowej oraz posiadających wskaźnik oddawania barw na poziomie co najmniej 80%, bezpośrednio po ich zasileniu. Źródła światła o wymienionych wcześniej parametrach, znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie praca wzrokowa wymaga uzyskania docelowych wartości parametrów świetlnych w możliwie najkrótszym czasie od załączenia (archiwa, magazyny, łazienki itp). Stwierdzono, że wymagania te spełniają jedynie żarówki halogenowe oraz półprzewodnikowe źródła LED. Charakteryzują się one stałym w czasie widmem promieniowania, zawierającym wszystkie składowe promieniowania widzialnego, a ustabilizowanie się wartości parametrów świetlnych związanych z emitowaną barwą trwa krócej niż 30 s. Poddane badaniom źródło fluorescencyjne, mimo dobrego poziomu oddawania barw, nie spełnia oczekiwanego zadania ze względu na zbyt długi czas stabilizacji barwy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Wiśniewski A.: „Elektryczne źródła światła”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
[2] Żagan W.: „Podstawy techniki świetlnej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[3] Data Menagment Software CS-S10w Professional ver. 1.6. Instruction Manual, KONICA MINOLTA
[4] SPECTRORADIOMETER CS-2000/CS-2000A. Instruction Manual, KONICA MINOLTA
[5] Maziarka J.: „Pomiary widma promieniowania wybranych źródeł światła za pomocą spektroradiometru”, praca dyplomowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2015r.
[6] Katalog firmy Philips, dostępny w Internecie: http: // www. lighting. philips. pl/ (data odczytu 20 stycznia 2015)

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza rozkładu widmowego wybranych źródeł światła w procesie stabilizacji barwy

AUTORZY:
Joanna Maziarka (1)
Lúbomir Beňa (2)
Henryk Wachta (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
(2) Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
(3) Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(3/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
spektroradiometr, widmo promieniowania, źródła światła, temp. barwowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/58

DOI:
10.7862/re.2015.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.28

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności