Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(2/2015), DOI: 10.7862/re.2015.22

Model systemu wspomagającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Grzegorz Dec

DOI: 10.7862/re.2015.22

Streszczenie

W pracy opisano model automatu przeznaczonego do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor dokonał przeglądu komercyjnych rozwiązań służących do podejmowania decyzji finansowych. Zaproponował architekturę systemu, który na podstawie aktualnych notowań wybranych instrumentów finansowych, podejmuje decyzje o zamianach jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych lub kupnie lub sprzedaży jednostek indeksowych funduszu typu ETF. Instrumentami finansowymi mogą być: indeksy giełdy papierów wartościowych, wybrane fundusze inwestycyjne, fundusze typu ETF lub obligacji wybranych emitentów. System składa się z dwóch połączonych ze sobą automatów. Pierwszy z nich, modelowany siecią Petriego, przechowuje informacje o aktualnym stanie rynków finansowych. Drugi, modelowany klasycznym automatem Mealego, przechowuje informacje o stanie portfela inwestycyjnego i podejmuje decyzje inwestycyjne. Sieć Petriego zmienia znakowanie pod wpływem sygnałów zewnętrznych, którymi są wybrane sygnały analizy technicznej. Sygnały te opisują zmiany trendów instrumentów finansowych. Zmiana stanu automatu Mealego następuje pod wpływem zmiany znakowania sieci Petriego. Z tą zmianą stanu związane jest wygenerowanie decyzji, jaka operacja finansowa powinna zostać  przeprowadzona. Oprócz formalnego opisu modeli, praca zawiera również wyniki eksperymentu. Autor dokonał doboru funkcji analizy technicznej, na podstawie których system podejmuje decyzję o tym, czy na rynkach obligacji lub giełdzie panuje hossa lub bessa. Używając historycznych notowań z lat 2008 – 2011, dostroił dobrane funkcje w taki sposób, żeby na danych testowych system nie przynosił straty w okresach rocznych. Następnie postępując zgodnie z sugestiami systemu, inwestował kapitał na rachunku rzeczywistym przez okres 8 miesięcy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Redakcja Biznesradar. Notowania funduszy inwestycyjnych. http://www.biznesradar.pl/fundusze/krajowe_akcji, 9 2013.
[2] Joerg Desel. A proof of the rank theorem for extended free choice nets. In K. Jensen, editor, Application and Theory of Petri Nets 1992, volume 616 of Lecture
Notes in Computer Science, pages 134–153. Springer Berlin Heidelberg, 1992.
[3] Curtis Faith. Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders. McGraw-Hill; 1 edition, 2007.
[4] Robert Fischer. Liczby Fibonacciego na giełdzie. WIG PRESS, 1996.
[5] Biuro Marketingu Grupa PZU. Witryna internetowa TFI PZU S.A. http://www. pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu, wrzesień 2013.
[6] George H. Mealy. A Method for Synthesizing Sequential Circuits.Bell System Technical Journal, 34:1045–1079, 1955.
[7] Hanna Morawska. Efektywność zabezpieczenia portfela akcji za pomocą kontraktów terminowych futures na wig 20. In W. Tarczyński, editor, Rynek kapitałowy w
przededniu integracji Polski z Unią Europejską, All ACM Conferences, pages 167–179, Szczecin, 2004. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
[8] John J. Murphy. Analiza techniczna rynków finansowych. WIG Press, 1999.
[9] Steve Nison. Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów. WIG PRESS, 1996.
[10] Ministerstwo Finansów RP. Baza transakcji - bony skarbowe. http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/bony-i-obligacjehurtowe/baza-transakcji, 9 2013.
[11] Ministerstwo Finansów RP. Serwis internetowy obligacji skarbowych. http://www.obligacjeskarbowe.pl, wrzesień 2013.
[12] P.H. Starke and J. Żurek. Sieci Petri: podstawy, zastosowania, teoria. PWN, 1987.
[13] GPW w Warszawie. Archiwum notowań. http://www.gpwinfostrefa.pl, 9 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Model systemu wspomagającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych

AUTORZY:
Grzegorz Dec

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
system ekspertowy, giełda papierów wartościowych, fundusz inwestycyjny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/52

DOI:
10.7862/re.2015.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.22

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-02-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności