Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(2/2015), DOI: 10.7862/re.2015.10

Wybrane aspekty prawne związane z budową i przyłączeniem do sieci energetycznej małej przydomowej elektrowni wiatrowej

Dariusz Sobczyński, Łukasz Kidacki

DOI: 10.7862/re.2015.10

Streszczenie

Energia elektryczna produkowana w Polsce w głównej mierze pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Tylko niewielki jej procent wytwarzany jest ze źródeł odnawialnych. Ochrona środowiska naturalnego wymaga znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym naszego kraju. Jedną z możliwości jest budowa małych elektrowni wiatrowych MEW. W branży elektroenergetycznej za małe uważa się elektrownie wiatrowe, których moc nie przekracza 100 kW. Według danych URE na koniec czerwca 2014 roku, całkowita moc zainstalowana energetyki wiatrowej w Polsce wyniosła około 3727 MW. W tej liczbie 2900 MW przypadało na siłownie duże o mocy powyżej 2,0 MW w łącznej liczbie 1400 turbin (blisko 140 parków wiatrowych). Na siłownie średnie o mocy w zakresie 1,0-2 MW przypadało 500 MW mocy przy liczbie 300 turbin (około 30 parków wiatrowych). Siłownie małe o mocy 0,1-0,9 MW to 300 MW zainstalowanych w około 600 turbinach. pozostała część mocy przypada na turbiny mikro o mocy poniżej 0,1 MW, których liczba jest trudna do oszacowana. Celem podmiotu zamierzającego wybudować przydomową elektrownię wiatrową, jest najczęściej zysk ekonomiczny oraz dążenie do uniezależnienia energetycznego. W takim przypadku praktycznie cała wytworzona energia jest spożytkowana przez właściciela obiektu. Nadwyżki wytworzonej energii dzięki ustawie o OZE można sprzedać do systemu elektroenergetycznego. Należy jednak pamiętać, że należy spełnić odpowiednie wymogi prawne, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne. W artykule zostały przedstawione prawne aspekty związane z budową i przyłączeniem do sieci energetycznej małej elektrowni wiatrowej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Boczar T., Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania, Wyd. Pomiary Automatyka Kontrola, Gliwice, (2007)

[2] Robak S., Rasolomampionona D., Kacejko P., Sobierajski M .: Assessment of power system ability to connect new energy sources: Part II – Linear optimization of wind generation, Rynek Energii, nr 2 (2012), 55-63.

[3] Paska J., Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2010).

[4] Malska W., Buczek K.: Wykorzystanie energoelektroniki w odnawialnych źródłach energii. s.86-89, 2010 Lviv Polytechnic National University, Technical News, z.1(31),2(32),

[5] Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców(W-3), http://www.rzeszow.pgedystrybucja.pl/artykuly.aspx?id=111&mp=dladomu [dostęp: 28 lipca 2013 r.].

[6] Zwolińska-Mańczak A., Tarka M., Inerowicz W. : Prawne wymogi budowy przydomowej elektrowni wiatrowej, http://www.e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=14138 [dostęp: 28 lipca 2013 r.].

[7] Nalepa K., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Piechocki J., Bogacz P.: Poradnik małej energetyki wiatrowej, Warmiśko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.,Olsztyn 2011.

[8] Raport: Energetyka wiatrowa w Polsce, TPA Horwath, październik 2012, s. 27-29.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wybrane aspekty prawne związane z budową i przyłączeniem do sieci energetycznej małej przydomowej elektrowni wiatrowej

AUTORZY:
Dariusz Sobczyński (1)
Łukasz Kidacki (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
(2) Politechnika Rzeszowska, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
energia odnawialna, energia wiatru, mała elektrownia wiatrowa, linia zasilająca.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/40

DOI:
10.7862/re.2015.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.10

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-02-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności