Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(2/2015), DOI: 10.7862/re.2015.8

Analiza możliwości budowy instalacji przemysłowej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o zgazowanie odpadów drzewnych

Marian Hniłka, Janina Rząsa

DOI: 10.7862/re.2015.8

Streszczenie

Artykuł dotyczy analizy możliwości budowy instalacji do zgazowania odpadów drzewnych jako źródła czystej energii eklektycznej i cieplnej produkowanej w skojarzeniu. Zgazowanie biomasy, nie tylko drzewnej, ale także odpadów wysypiskowych czy biologicznych odpadów technologicznych z przetwórstwa spożywczego, jest procesem, który pozwala na produkowanie gazu o dużej zawartości metanu, wodoru i tlenku węgla. Gaz ten może być wykorzystany w agregatach prądotwórczych z dodatkowym obiegiem ORC (Organic rankine cycle) lub, po poddaniu odpowiedniej obróbce, może być zatłaczany do instalacji gazowej jako gaz sieciowy. Teren Zagórza i okolic jest terenem bogatym w zasoby odpadów drzewnych, co zostało przeanalizowane w niniejszym artykule. Bazując na wynikach tej analizy, w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z.o.o, podległym Gminie Zagórz, z inicjatywy mgra inż. Mariana Hniłki, zostały opracowane wstępne założenia do budowy instalacji do zgazowania zrębków drewna, szczególnie z drewna o niższej jakości, mało przydatnego w przetwórstwie. Artykuł niniejszy zawiera wiadomości na temat głównych procesów związanych ze zgazowaniem odpadów drzewnych i oczyszczaniem produktu gazowego; zawiera opis wybranej instalacji zgazowania, która jest najbardziej zbliżona do naszych lokalnych warunków. Instalacja ta została z powodzeniem wdrożona do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w Güssing w Austrii. Wybór tej instalacji, jako możliwej do zrealizowania w strefie przemysłowej w Zasławiu koło Zagórza został dokonany po wnikliwej analizie rozwiązań technicznych wdrożonych już dotychczas w Europie. Artykuł jest jednym z etapów nawiązywania współpracy pomiędzy i Gminą Zagórz, czyli pomysłodawcą i  ewentualnym inwestorem instalacji do zgazowania biomasy drzewnej, a Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego – projekt Case - Doradcy Sp. z.o.o.

[2] Kryńska M., Sosnowska M.: Zgazowywanie biomasy odpadowej jako źródło energii.

[3] Held J.: Status and Technology. Swedish Gas Centre Gasification. Rapport SGC 240. June 2012

[4] Hofbauer H., Rauch R., Bosh K., Koch R., Aicherning Ch.: Biomass CGP Plant Güssing – A success Story. 2001.

[5] Rauch R.: Advanced biofuels by gasification – Status of R&D work in Güssing. Working Group Future Energy Technology. 2011.

[6] Obernberger I., Thek G.: Combustion and Gasification of Biomass Solid for Heat and Power Production in Europe – State -of-The-Art and Relevant Future Developments. Pro. of the 8th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, April 2008, Vilamouara, Portugal

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza możliwości budowy instalacji przemysłowej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o zgazowanie odpadów drzewnych

AUTORZY:
Marian Hniłka (1)
Janina Rząsa (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5
(2) Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(2/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
biomasa drzewna, odnawialne źródło energii, zgazowarka ze złożem stałym, zgazowarka ze złożem fluidalnym

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/38

DOI:
10.7862/re.2015.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.8

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-02-16

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności