Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(1/2015), DOI: 10.7862/re.2015.6

Wspomagane komputerowo projektowanie oświetlenia drogowego

Paulina Rydz, Lúbomir Beňa, Henryk Wachta

DOI: 10.7862/re.2015.6

Streszczenie

W artykule przedstawiono projekt oświetlenia przykładowego odcinka drogi. Oświetlenie zrealizowano dla drogi o długości 1 kilometra znajdującej się w obszarze wiejskim. Rozpatrzono trzy warianty oświetlenia: pierwszy – z metalohalogenkowymi, drugi – z lampami sodowymi wysokoprężnymi, trzeci – z lampami LED. Dodatkowo dla wariantu oświetlenia drogowego z wykorzystaniem lamp LED zaproponowano zastosowanie systemu sterującego MINOS. Do obliczeń oświetleniowych wykorzystano programy komputerowe DIALux i Excel. Dzięki zgodności algorytmu obliczeniowego programu DIALux i wymagań stawianych przez normę oświetleniową PN-EN 12 301: 2007 wyniki przeprowadzonych obliczeń można wykorzystać w praktyce. Celem projektu był wybór najkorzystniejszego spośród zaproponowanych rozwiązań oświetlenia ze względu na zużycie energii elektrycznej i kosztów. Szacując zużycie energii elektrycznej uwzględniono czas pracy instalacji, ilość lamp oraz ich moc. Natomiast przeprowadzając analizę finansową uwzględniono koszty inwestycyjne instalacji, koszty energii elektrycznej oraz koszty eksploatacyjne. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń stwierdzono, że instalacja oświetlenia drogowego z wykorzystaniem źródeł LED jest najkorzystniejsza zarówno pod względem energetycznym i finansowym. Dodatkowo dla wariantu z wykorzystaniem źródeł LED zaproponowano zastosowanie systemu sterującego, dzięki któremu zmniejszono zużycie energii elektrycznej przez instalację. Jednak dla badanego odcinka drogi zastosowanie systemu sterującego jest nieopłacalne pod katem finansowym. Wyniki analiz w głównej mierze zależą od rodzaju oświetlanej drogi, sytuacji oświetleniowej oraz zastosowanych opraw.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] http://www.dial.de/DIAL/en/dialux-international-download/polski.html (program DIALux)
[2] PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oświetlenie dróg. Część 1 – Wybór klas oświetlenia, ICS 93.080.40
[3] PN-EN 13201-2: 2007 Oświetlenie dróg. Część 2 – Wymagania oświetleniowe, ICS 93.080.40
[4] PN-EN 13201-3: 2007 Oświetlenie dróg. Część 3 – Obliczenia oświetleniowe, ICS 93.080.40
[5] PN-EN 13201-4: 2007 Oświetlenie dróg. Część 4 – Metody pomiarów parametrów oświetleniowych, ICS 93.080.40
[6] Rydz P.: Projektowanie oświetlenia ulicznego – praca dyplomowa inSynierska, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2015
[7] Wiśniewski A.: „Elektryczne źródła światła”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010
[8] Żagan W.: „Podstawy techniki świetlnej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wspomagane komputerowo projektowanie oświetlenia drogowego

AUTORZY:
Paulina Rydz (1)
Lúbomir Beňa (2)
Henryk Wachta (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Paulina Rydz, Politechnika Rzeszowska, absolwentka WEiI
(2) Lúbomir Beňa, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, ul. W. Pola 2,35-959 Rzeszów
(3) Henryk Wachta, Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, ul. W. Pola 2,35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(1/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
lampy metalohalogenkowe, wysokoprężne lampy sodowe, lampy LED, system sterujący oświetleniem, DIALux

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/36

DOI:
10.7862/re.2015.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.6

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-02-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności