Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
34(1/2015), DOI: 10.7862/re.2015.2

Badanie podstawowych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitchTM

Andrzej Dudziak, Tomasz Binkowski

DOI: 10.7862/re.2015.2

Streszczenie

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań, których celem było wykreślenie najważniejszych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitch™. Konstrukcja modelu firmy Horizon Fuel Cell pozwala na kompleksowe badanie zjawisk fizycznych związanych z pracą turbiny oraz umożliwia pomiar i obliczenie paramentów technicznych i określenie charakterystyk pracy dla róŜnych konfiguracji modelu. Zmienność najistotniejszego parametru badanego modelu, czyli generowanej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru, zmierzono dla różnych konfiguracji łopat zamontowanych w wirniku. Analizie poddano zarówno wpływ kształtu profilu łopat, zmiany kąta ich natarcia oraz róŜną ich liczbę zamontowaną w rotorze. Przebadano moc generowaną przez model z zainstalowanym wirnikiem trójpłatowym, dla kątów 10, 30 i 60 stopni, dla każdego z badanych profili, BP-28, BP-44 i BP-63. Przeanalizowano ponadto cztery warianty rozbudowy wirnika turbiny. Moc generowaną w funkcji prędkości wiatru określano dla wirników o dwóch, trzech, czterech i sześciu łopatach, przy stałym kącie ich nachylenia - 10 stopni. Dla każdej z konfiguracji określono również prędkość startową, a jej zmienność w zależności od konfiguracji przedstawiono na stosownych wykresach. Pomiary przeprowadzano w zakresie zmian prędkości wiatru, dla których parametry znamionowe pracy danego modelu nie były przekraczane. Pomiaru mocy PE  generowanej przez turbinę dokonywano metodą techniczną pośrednią, prędkość obrotową natomiast określano metodą bezpośrednią, za pomocą tachometru. Zmian prędkości wiatru dokonywano z użyciem układu wentylatora i falownika, a za pomiar jego prędkości odpowiadały dwa anemometry czaszowe. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Barzyk G.: Energetyka wiatrowa- podstawy, http://barzyk.pl/teksty/wyklad1.pdf

[2] Dudziak A.: Badanie charakterystyk modelu turbiny wiatrowej, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2015.

[3] Tytko R.: Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013.
[4] Wolańczyk F.: Elektrownie wiatrowe, Wydawnictwo KaBe Krosno 2009
[5] Raport TPA Horwath: „Energetyka Wiatrowa w Polsce 2013"

Podsumowanie

TYTUŁ:
Badanie podstawowych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitchTM

AUTORZY:
Andrzej Dudziak (1)
Tomasz Binkowski (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
(2) Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
34(1/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
wiatr, energia wiatru, turbina wiatrowa, charakterystyka mocy,
WindPitch

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/32

DOI:
10.7862/re.2015.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2015.2

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-02-05

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności