Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
33 (1/2013), DOI: 10.7862/re.2013.24

Uwzględnienie rejestracji wyładowań atmosferycznych w projektowaniu ochrony odgromowej

Stanisław Wojtas, Marek Olesz

DOI: 10.7862/re.2013.24

Streszczenie

The paper deals with systems as well as initiated results of lightning detection in Poland. Basic results of the presentation are general characteristics of the LINET system. One of its sensors has been installed in Gdańsk University of Technology. Lightning current parameters obtained using present methods have been compared with those obtained about a half century ago with classic methods. Problems to be taken into consideration refer to both surface density of lightning strokes and their current amplitudes.

Accounts carried out on base of data from the LINET system indicate, that a number of lightning strokes on square kilometer on north from the parallel of 51,30o in 2007 – 2012 years is included in a range from 1,5 to 1,9. These results are consistent with the value adopted in the standardization regulations - 1.8 / km2. On south from the parallel of 51,30o discharge density calculated in the same way is included in a range from 3.0 to 3.4 and it gives an average value of 3.2 / km2 exceeding by almost 30% normalized data (2.5 / km2).

Presented results indicate, that a surface density of lightnings seems to be higher than that obtained by classic methods and their amplitudes seem to be lower in comparison to those evaluated in previous century and introduced to standard regulations. Lightning flash localization and detection results can have an influence on lightning protection system design methods in future.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Cummins K., Murphy M.: Overview of Lightning Detection in the VLF, LF and HF Frequency Ranges, Int. Conf. on Lightning Detection (ICLD), Tucson 2000
 2. Bodzak P.: System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych, Gazeta Ob-serwatora IMGW nr 5, 2004
 3. Łoboda M.: Lokalizacja i rejestracja wyładowań atmosferycznych na obszarze Pol-ski, Elektro-Info, Nr 3, 2003.
 4. Price C.: Thunderstorms, Lightning and Climate Change, 29-th ICLP, 2008 Uppsala
 5. Łoboda M. i inni: New Lightning detection Networks in Poland - LINET and LLDN, 29-th ICLP, 2008 Uppsala
 6. Wojtas S., Olesz M.: Rejestracja wyładowań atmosferycznych w Polsce, Gdańskie Dni Elektryki – 2008
 7. Kminikowski M.: Wyniki współczesnych rejestracji wyładowań atmosferycznych, Praca dyplomowa, Wydz. EiA PG, 2010.
 8. PN-E-05003.01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
 9. PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 10. PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiek-tów budowlanych i zagrożenia życia.
 11. Strona internetowa: http://www.euclid.org 
 12. Strona internetowa: http://www.pa.op.dlr.de/linet/
 13. Strona internetowa : http://www.nowcast.de
 14. Szpor S., Samuła J., Ochrona odgromowa t.1, WNT, Warszawa 1983

Podsumowanie

TYTUŁ:
Uwzględnienie rejestracji wyładowań atmosferycznych w projektowaniu ochrony odgromowej

AUTORZY:
Stanisław Wojtas (1)
Marek Olesz (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Gdańska
(2) Politechnika Gdańska

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
33 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
lightning discharge, lightning detection, lightning protection

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/28

DOI:
10.7862/re.2013.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2013.24

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-08-28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności