Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
33 (1/2013), DOI: 10.7862/re.2013.23

Ocena przydatności rozległych systemów uziemień do celów ochrony odgromowej

Stanisław Wojtas

DOI: 10.7862/re.2013.23

Streszczenie

Widespread earthing systems can be created in buildings due to connection of all earthed ob-jects to a common equipotential bar. Such a system consists of not only earthings around the object to be protected, but as well wide earthings of very far objects for example earthing systems of transformer stations suppllying the protected object. Measurements of such wide system by usage of low frequency methods give usually both low resistance results and too optimistic evaluation of its properties for lightning protection purposes. Earthing tests using impulse method seem to be especially useful for extensive earthings, because only a part of the tested system is taken into account at such evaluation. This part of an earthing system taking part in lightning current dissipa-tion to a surrounding soil is called effective length of earthing. The effective length depends first of all on resistivity of soil surrounding the evaluated earthing. Computer simulations show, that an earthing elongation above its effective length has no influence on a voltage of earthing feed point during lightning current stroke. Results of computer simulations have been confirmed by tests carried out on real wide objects.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Markowska R., Sowa A.: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa, 2009.
 2. Musiał E.: Kontrola stanu technicznego urządzeń ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, Biul. SEP INPE, 2008, Nr 100, s. 18-36.
 3. Szpor S., Samuła J.: Ochrona Odgromowa, WN-T, Warszawa, 1983.
 4. Wojtas S., Wołoszyk M.: Ocena uziemień odgromowych według aktualnych przepisów normalizacyjnych, VI Krajowa  Konferencja N-T "Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, SEP Kraków, 20.10.2012.
 5. Wołoszyk M., „Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych”, Rozdział w publikacji: Gryżewski Z.: Prace pomiarowo – kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, COSiW SEP, Warszawa, 2002.
 6. ANSI/IEEE Std 81-1983 - IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance and Earth Surface Potentials of a Ground System.
 7. PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
 8. PN-E 05003-3:1989 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
 9. PN-IEC 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
 10. PN-E 05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
 11. PN-EN 60071-2:2000 - Koordynacja izolacji. Przewodnik stosowania.
 12. PN-EN 62475:2010E - Wielkoprądowa technika pro-biercza. Definicje i wy-magania dotyczące prądów pro-bierczych i układów pomiarowych.
 13. PN-E 04060:1992 - Wysokonapięciowa technika probiercza. Ogólne określenia 
 14. i wymagania probiercze.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Ocena przydatności rozległych systemów uziemień do celów ochrony odgromowej

AUTORZY:
Stanisław Wojtas

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Gdańska

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
33 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
earthing test, effective length, lightning protection

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/27

DOI:
10.7862/re.2013.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2013.23

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-08-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności