Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
37 (1/2018), DOI: 10.7862/re.2018.3

Jakość energii elektrycznej w liniach zasilających odbiorniki PKP PLK S.A.

Robert ŻELAZNY

DOI: 10.7862/re.2018.3

Streszczenie

Artykuł prezentuje definicje wynikające z aktualnych uwarunkowań prawnych i technicznych. Przedstawiono również problemy związane z jakością energii elektrycznej w podstacjach trakcyjnych w czasie pracy awaryjnej. Stan awaryjny powoduje nieregularności, które skutkują występowaniem zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej i odbiorów zasilanych z podstacji trakcyjnych. Ponadto, przedstawiono wpływ występowania harmonicznych prądu na pracę wybranych odbiorów energii elektrycznej, jak również metody jego ograniczania. Wymieniono podstawowe wymagania co do jakości energii elektrycznej w PKP PLK S.A.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. IEEE Std 519-2014.
[2] IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidial, Nonsiunusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE 1459-2010
[3] Hanzelka Z.: Jakość energii elektrycznej. Część 4. Wyższe harmoniczne napięć i prądów.
[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami Prawo energetyczne Dz.U. z 2012r., poz. 1059. Z 2013r., poz. 984 i poz.1238, z 2014r., poz. 457, poz.490, poz. 900, poz. 942, poz. 11010, poz. 1662 oraz z 2015r. poz. 151, poz. 478 i poz. 942.
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.) s. 5665-5668.
[6] PN-EN 50121-2: 2004. Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie.
[7] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Warszawa 2009.
[8] PN-EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤16 A).
[9] PN-EN 61000-3-12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy harmonicznych prądów powodowanych działaniem odbiorników, które mają być przyłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia z fazowym prądem zasilającym odbiornika > 16 A i ≤ 75 A.
[10] PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych się ciach elektroenergetycznych s.13.
[11] Żelazny R.: Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz oświetlenia zewnętrznego na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZESZYTY NAUKOWE Politechniki Rzeszowskiej. Tom XXV zeszyt 36 (nr 2/2017).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Jakość energii elektrycznej w liniach zasilających odbiorniki PKP PLK S.A.

AUTORZY:
Robert ŻELAZNY

AFILIACJE AUTORÓW:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
37 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
podstacja trakcyjna, harmoniczne prądu, zespół prostownikowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/102

DOI:
10.7862/re.2018.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2018.3

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2017-11-20

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2017-12-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności