Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.20

ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА – БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Aлександр ГУГНИН, Юлия ЛИСНЕВСКАЯ

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.20

Abstract

The purpose of this article is to introduce the main categories that characterize the
phenomenon of the image of a political leader, as well as the process of its formation in
today's competitive political market. The author substantiates the thesis that the world is
ruled by images people and the political parties do not form a space, and the names of the
leaders, as modern politics is extremely personified. To personification was successful, you
need to pay special attention -“isolation” candidate from its competitors, accentuating not
only political, but purely personal characteristics that most distinguishes it from other
politicians. The author believes that a political leader is one of the leading actors of the
political process, and political leadership institute acts as the interaction between the leader
and his followers. Image of a leader is formed and used as a tool for the implementation of a
leadership role and functioning of the Leadership Institute. Accordingly, when the question
is posed to the fore the external characteristics of the policy. This is not always directly
related to the real abilities and capabilities to carry out its policy of a specific role in the
government. However, it is helping him get into such structures - that is to become a
politician. The author analyzes the image of the leader as a philosophical standpoint - as a
form of life of human existence. Halo unusual man, a historical person who acquires as a
politician's image, including through empathy, identification, and other mechanisms of
internal power of voters. Its concentration and allows policy ultimately rise above the
current situation. One of the most effective marketing strategies to win the trust of voters,
according to the author - to show that the leader is similar to the voters that he has with them
the same concerns and problems that he – “one of them”. Based on the conclusions stated in
the article that the character's image should be culturally sensitive, educated population,
economic situation and mentality of the people, and that the image content due to a
particular slot.

Full text (pdf)

References

[1] Ольшанский Д., Политический PR, Изд. Питер, СПб 2003.
[2] Нейполитен Дж., Электоральная игра, Изд. Никколо-М, Москва 2003.
[3] Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1996.
[4] Гугнин А., Некоторые особенности развития рекламы в России, „Грани”
2005, №1(39), Днепропетровск.
[5] Мякотина О., Имидж политического лидера. Диссертация... кандидата
политических наук: 23.00.02, Москва 2008.
[6] Шепель В., Имиджелогия, Изд. Феникс, Москва 2005.
[7] Феофанов О., Реклама: Новые технологии в России, Изд. Питер, СПб 2000.
[8] Гуревич Г., Приключения имиджа, Изд. Искусство, Москва 1984.
[9] Кошелюк М., Технологии политических выборов. Изд. Питер, СПб 2004.
[10] Новикова Е., Технологии и механизмы формирования имиджа
политического лидера, Известия высших учебных заведений, Общественные
науки, Поволжский регион 2009, №2.
[11] Gugnin A., Ostasz G., Lisniewskaja J., Ontologiczne podstawy kreowania
wizerunku liderów politycznych (aspekt historyczny), Półrocznik Saeculum
Christianum, Rok XIX, 2012, №2.
[12] Шепель В., Профессия имиджмейкер, Изд. Феникс, Ростов-на-Дону 2008.
[13] Cichosz M., Autokreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów
prezydenckich w III RP,. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

About this Article

TITLE:
ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА – БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ

AUTHORS:
Aлександр ГУГНИН (1)
Юлия ЛИСНЕВСКАЯ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra
Marketingu
(2) Dnipropetrowski Regionalny Instytut Zarządzania Państwem, Katedra Prawa i
Eurointegracji.

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
21 (2/2014)

KEY WORDS AND PHRASES:
image, the political leader, the ontological aspect of the image, the
epistemological aspect of image.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/99

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.20

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności