Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.53

GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF ECO-INNOVATION IN THE PODKARPACKIE PROVINCE

Jolanta STEC-RUSIECKA, Alicja SOBKOWIAK
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.53

Abstract

The article refers to the concept of sustainable development and eco-innovation. Strengthening the regional economy and building their competitive advantage based on innovation and knowledge are the directions of contemporary development policy of the European Union, expressed in the “Europe 2020” strategy. One of the instruments for the implementation of sustainable development are eco-innovations. As a direct result of the implementation of eco-innovations is the fact that they bring some positive effects on the environment, and in relation to the organization - they bring tangible benefits (such as reducing the consumption of energy and raw materials, increasing resource efficiency, better and cheaper waste management, improving the image of the organization). In Poland, a large part of the economic structure is traditional material- and energy-intensive industrial sectors. Implementation of the modern environmental technologies is becoming a major challenge for the region. The authors of the article present examples of implementation of good eco-innovative solutions for enterprises operating in the Podkarpackie Province. The presented examples show that the implementation of eco-innovations significantly affect the competitiveness of the company and thus also the competitiveness of the region in which the companies operate. High competitive position could in fact be achieved through innovation, at the level of companies, regions and entire economies.

Full text (pdf)

References

[1] Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004.
[2] Bossak J.W., Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [in:] Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, T. Michalski, K. Piech (eds.), Warszawa 2008.
[3] Carley M. Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Białystok – Warszawa 2000.
[4] Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego”, Rzeszów 2013.
[5] Falkowski K., Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne [in:] Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej, Czynniki konkurencyjności, E. Teichmann (eds.), Warszawa 2006.
[6] http://monitoruj.podkarpackie.pl/gospodarka-regionu/, accessed 20.07.2013.
[7] http://www.rsi.podkarpackie.pl/Strony/Nak%C5%82ady-wewn%C4%99trzne-inwestycyjne-faktycznie-poniesione-na-B-R-na-podmiot-gospodarczy.aspx?type=dlgFrame, accessed 30.08.2013
[8] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, (eds.) S. Janusz, Difin, Warszawa 2009.
[9] Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne [in:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Katowice 2001.
[10] Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Katowice 2006.
[11] Kołomycew A., Wybrane aspekty konkurencyjności województwa podkarpackiego, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 14, Nr 1/2010, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny.
[12] Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
[13] Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego w 2007 roku, (eds.) T. Baczko, Warszawa 2008.
[14] Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2013.
Good practices… 183
[15] Woźniak L., Dziedzic S., Woźnaik M., Kud K., Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Rzeszów 2011.
[16] Woźniak L., Ziółkowski B., Warmińska A., Dziedzic S., Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.

About this Article

TITLE:
GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF ECO-INNOVATION IN THE PODKARPACKIE PROVINCE

AUTHORS:
Jolanta STEC-RUSIECKA (1)
Alicja SOBKOWIAK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Jolanta STEC-RUSIECKA
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Alicja SOBKOWIAK
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
20 (4/2013)

KEY WORDS AND PHRASES:
Eco-innovation, regional development, green economy, sustainable development

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/83

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.53

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.53

RECEIVED:
2013-09-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności