Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.46

EWOLUCJA WYBRANYCH REGULACJI RYNKU PRACY – ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ AMERYKAŃSKICH NA TLE ROZWIĄZAŃ EUROPEJSKICH

Dorota KUDER
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.46

Streszczenie

W opracowaniu omówiono kierunki zmian w procesie legislacyjnym określającym stosunki pracy w danej gospodarce. W odniesieniu do instytucji rynku pracy skupiono się przede wszystkim na poziomie ochrony zatrudnienia oraz na roli związków zawodowych. Analizę przeprowadzono w stosunku do następujących krajów: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz reprezentantów Unii Europejskiej – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch.
Przyjętą hipotezą badawczą jest twierdzenie, że regulacje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych mają mniej restrykcyjny charakter niż w wybranych krajach Unii Europejskiej, co wpływa na uelastycznienie tego rynku pracy i jego szybsze dostosowania (mierzone stopą bezrobocia). Do weryfikacji tej hipotezy posłużyła metoda polegająca na analizie podstawowych zmian w regulacjach rynku pracy wybranych przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest zatem prześledzenie kierunków zmian w procesie legislacyjnym prawa pracy i skonfrontowanie ich ze sobą w celu zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej.
Praca składa się z pięciu części. W pierwszej z nich mowa jest o liberalnym charakterze regulacji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych – analiza ta stanowi tło do porównań z krajami europejskimi. Część druga opracowania traktuje o negocjacjach i zasadzie współdecydowania jako podstawowych cechach stosunków pracy w Niemczech. W kolejnym punkcie skupiono się na zmianach legislacyjnych usztywniających rynek pracy w ostatnich dwóch dekadach w Wielkiej Brytanii. Część czwarta omawia wspólny kierunek ewolucji prawa pracy w Unii Europejskiej i we Francji. Następnie w kolejnym punkcie mowa jest o współczesnych próbach uelastycznienia włoskiego rynku pracy zmianami legislacyjnymi. Pracę zamyka próba skonfrontowania amerykańskiego modelu z modelem europejskim.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Beaudry P., Green D.A., Sand, B.M., How Much Is Employment Increased by Cutting Labor Costs? Estimating the Elasticity of Job Creation, NBER Working Paper, No. 15790, February 2010.
[2] Blanchard O., Portugal P., What Hides behind an Unemployment Rate: Comparing Portuguese and US Labor Market, „American Economic Review” 91/1 (2001), s. 187–207;
[3] Botero J., Djankov S., Porta R.L., Silanes F.L. i Shleifer A., The Regulation of Labor, „Quarterly Journal of Economics” 119/4 (2004), s. 1339–1382.
[4] OECD, Employment Outlook 2010, http://www.oecd.org/ (dostęp: 19 września 2010).
[5] OECD, Employment Outlook 2012, http://stats.oecd.org/ (dostęp: 14 grudnia 2012).
[6] OECD, Pensions at a Glance 2005, http://www.oecd.org/els/socialpoliciesanddata/pensionsataglance2005.htm (dostęp:14 grudnia 2012)
[7] Kozłowski S.G., Wpółczesna Ameryka. Mity i rzczywistość,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
[8] Serwis internetowy amerykańskiego ministerstwa pracy: http://www.dol.gov/.
[9] Serwis internetowy prawa francuskiego: http://legifrance.gouv.fr.
[10] Serwis internetowy prawa niemieckiego: http://dejure.org/.
[11] Serwis internetowy rządu włoskiego: http://www.governo.it/GovernoInforma/.
[12] Serwis prawny rządu brytyjskiego: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/.
[13] The Economist Intelligence Unit, France Regulation – Human Resouces: Labour Law, Country Commerce France, May 2012.
[14] The Economist Intelligence Unit, Germany Regulation – Human Resouces: Labour Law, Country Commerce Germany, May 2012.
[15] The Economist Intelligence Unit, Germany Regulation – Human Resouces: Labour Law, Country Commerce Germany, September 1996.
[16] The Economist Intelligence Unit, Italy Regulation – Human Resouces: Labour Law, Country Commerce Italy, May 2012
[17] The Economist Intelligence Unit, US Regulation – Human Resouces: Labour Law, Country Commerce United States, September 1996.
[18] U.S. Census Bureau, The 2012 Statistical Abstract of the United Stated of America, http://www.census.gov/compendia/statab/ (dostęp: 16 grudnia 2012).
[19] U.S. Census Bureau, Government Employment & Payrol, http://www.census.gov/govs/apes/ (dostęp: 20 września 2010).
[20] U.S. Department of Labor 2010, Labor Force Statistics from the Current Population Survey. http://www.bls.gov/ (dostęp: 1 października 2010).

Podsumowanie

TYTUŁ:
EWOLUCJA WYBRANYCH REGULACJI RYNKU PRACY – ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ AMERYKAŃSKICH NA TLE ROZWIĄZAŃ EUROPEJSKICH

AUTORZY:
Dorota KUDER

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Teorii Ekonomii, Uniwerstet Ekonomiczny w Krakowie

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, prawo pracy, Stany Zjednoczone, Europa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/76

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.46

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-09-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności