Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.32

“PODKARPACIE COUNTRY – LIFE QUALITY CLUSTER” AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED SUSTAINABILITY SOLUTION ESTABLISHED IN SOUTH-EAST PART OF POLAND

Barbara OCHAB, Agata WARMIŃSKA,
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.32

Abstract

Sustainable development is a progressively significant subject for a wide range of regions and organizations all over the world. The integration of sustainability has improved in the past decade, especially through the extensive varieties of management strategies. This has a vast impact on decisions associated with management process, including strategy, design and improvement. Also regions have integrated social, economic and ecological sustainability in their development strategies. 

The example of integrated sustainability solution in the region of south-eastern Poland is The Life Quality Cluster “Podkarpacie Country”. The cluster was established to construct valuable surroundings for development and growth in south-east district. It became an answer for external pressure made by societal concerns about sustainable growth and natural environment. The unique surroundings of Podkarpacie region create an opportunity for growth of sustainable tourism, health recovery sector and green technology industry.

The article proves that  the Life Quality Cluster “Podkarpacie Country”, along with its initiatives meets the foundations of the Regional Development Strategy. Projects submitted by the cluster, such as Village Senior, Medical Tourism and Green Buildings, described by the authors, promote the concept of quality of life, which is inextricably linked with sustainable development. The Life Quality Cluster “Podkarpacie Country” undoubtedly contributes to the promotion of sustainable development in south-eastern Poland.

Full text (pdf)

References

[1] Bettley A., Burnley S., Towards Sustainable Operations Management. Integrating Sustainability Management into Operations Management. Strategies and Practices, Springer Link, 2008, (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-84800-131-2_53#page-1 accessed 01.08.2013).

[2] Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.

[3] Borys T., Propozycje siedmiu typologii jakości życia, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Gospodarka a Środowisko, Nr 22, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław2008.

[4] Carpathian Region Development Strategy for the period 2000 – 2006, Rzeszow 2000, (www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/strategia/strategia1 accessed 31.07.2013).

[5] Carpathian Region Development Strategy for the period 2007 - 2020, Rzeszów 2006, (www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/um/pp/strategia_rozwoju_woj._podkarpackiego_2007_2020.p accessed 31.07.2013).

[6] Carpathian Region Development Strategy for the years 2007-2020. Update for the period 2013-2020. The project, Rzeszow, June 2013 (www.si.podkarpackie.pl/images/stories/res/um/pp/strategia-po-zarzadzie-25-06.pdf accessed 31.07.2013).

[7] Celińska – Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M., Raporty i analizy EUROREG 5/2010, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa 2010.

[8] Concise Statistical Yearbook of Poland, Central Statistical Office, Warsaw 2013.

[9] Cohen SR., Existential Well-Being is an Important Determinant of Quality of Life, Cancer 1996, 77(3), p. 1, cyt. za D. Kochman, Jakość życia. Analiza teoretyczna, Praca Poglądowa, Zdrowie publiczne 2001, 117 (2).

[10] Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu społecznego, Warszawa 2011.

[11] Dalkey N. C., Rourke D. L., The Delphi procedure and rating quality of life factors, Univ. California LA 1972.

[12] Dąbrowa M., Study in standard of living-methodology of structure of selected indicators, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, ISSUE 1/2011, 2011.

[13] Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Monitoruj Podkarpackie, Rzeszów 2013, (http://monitoruj.podkarpackie.pl/assets/files/bazawiedzy/01.1%20Strategia%20wojew%C3%B3dztwa/Diagnoza%2027%20marzec%202013%20ostateczna%20do%20druku.pdf, accessed 29 August 2013).

[14] Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz. U. L 88 z 4.4.2011.

[15] European Environment Agency Report, Ensuring quality of life Europe’s cities and towns, Tackling the environmental challenges driven by European and global change, Brussels 2009.

[16] Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2013 r., (http://www.wup-rzeszow.pl/files/288_czerwiec_2013.pdf, accessed 29 August 2013).

[17] Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2013.

[18] Jansen L., The Challenge of Sustainable development, Journal of Cleaner Production, 11 (3), 2003.

[19] Kane R. A., ‘Quality of life’ [in:] L. Breslow (eds.), Encyclopaedia of Public Health vol.3, Macmillan Reference USA, New York 2002.

[20] Kusterka J., Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, [w:] Tomczyk-Tołkarz J. (red.), Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.

[21] Miluska J., Stereotypy i uprzedzenia jako determinanty jakości życia kobiet, Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 4, 1993.

[22] Nowicki M. (red.), Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Woźniak W., Atlas jakości życia w województwie pomorskim II edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.

[23] Nowicki M. (red.), Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Woźniak W., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.

[24] Ortega-Argiles R., Economic Transformation Strategies. Smart Specialisation Case Study, Smart Specialisation Platform, 2012, (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=1f05532a-9ab5-4324-8eeb-4acb7b72e17f&groupId=10157 accessed 10.08.2013).

[25] Polish Sustainable Development Strategy 2025, the Ministry of Environment, Warsaw 1999.

[26] Report on the State of the Environment in Subcarpathian Province, The Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Rzeszow, (http://www.wios.rzeszow.pl/pl/1,60,170,475/2/1046//raport_za_rok_2011.html accessed 21.08.2013).

[27] Rybczyńska D., Jakość życia pokolenia wstępującego, Wyd. WSP, Zielona Góra 1995.

[28]        Statute of the Association Life Quality Cluster Podkarpacie Country (in Polish), (http://www.krainapodkarpacie.pl/en/about-us/statute accessed 21.08.2013).

[29] Słaby T., Poziom życia, jakość życia, Wiadomości statystyczne, 1990.

[30] Towards a global partnership for sustainable development, Eurolex-Acess to European Union Law, Brussels 13.2.2002, (www. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0082:EN:NOT accessed 14.08.2013).

[31] Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, Hygeia Public Health, 46(1), 2011.

[32] Walas B. (red.), Cichońska A., Buczek T., Zientarska D., Nalazek M., Celuch K., Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020. Aktualizacja dokumentu z 2008 r., Polska Organizacja Turystyczna, 2011.

[33] Wall S., Potrzeba zrównoważonego budownictwa w Polsce i w Europie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011, (www.zb.itb.pl/publikacje/budownictwo-zrownowazone-harmonizacja-wymagan-i-metody-oceny accessed 22.08.2013).

[34] World Commission on Environment and Development, Our Common future, 1987, (www.un-documents.net/wced.ocf.htm accessed 29.07.2013).

[35] Woźniak L., Pasterz T., Cierpiał – Wolan M., Trala B., Drozd K, Dziedzic S., Woźniak M., Sobkowiak A., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

[36] VIP B&S, Po „Dolinie Lotniczej” czas na „Krainę Podkarpacie”, wrzesień – październik 2012.

[37] Ziółkowski B., Foresight w strategicznym rozwoju ekoinnowacji regionu – pierwsze doświadczenia Polski, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

About this Article

TITLE:
“PODKARPACIE COUNTRY – LIFE QUALITY CLUSTER” AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED SUSTAINABILITY SOLUTION ESTABLISHED IN SOUTH-EAST PART OF POLAND

AUTHORS:
Barbara OCHAB (1)
Agata WARMIŃSKA (2)
(3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Barbara OCHAB
The Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management, Department of Enterprise, Management and Ecoinnovation
(2) Agata WARMIŃSKA
The Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management, Department of Enterprise, Management and Ecoinnovation

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
20 (3/2013)

KEY WORDS AND PHRASES:
Sustainable development, Regional Development Strategy, life quality, Podkarpacie Country Cluster

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/62

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.32

RECEIVED:
2013-05-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności