Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
29 (2/22), DOI: 10.7862/rz.2022.hss.14

PROJECT MATURITY ASSESSMENT MODEL DEDICATED TO THE ENGINEERING AND DESIGN OFFICE

Olga ZIEMIŃSKA

DOI: 10.7862/rz.2022.hss.14

Abstract

The parallel implementation of many projects in an organization is a big challenge for Project Managers. While simultaneously managing many projects, it is important to define the dimensions necessary for coordination in order to obtain comprehensive management information regarding both specialized projects and all general project trends implemented across the organization. The lack of comprehensive coordination between the above factors often leads to failure to achieve the assumed results. The aim of the paper is to establish assumptions for criteria to assess the design maturity of an organization. Taking into account the need to analyse the above goal, the author developed the assumptions of the model by assessing the design maturity of the organization on the basis of research carried out in the engineering and design offices. ;

Full text (pdf)

References

 1. Bechtel, S. D. J. (1989). Project Management – Yesterday, Today, and Tomorrow. PMNETwork, t. III, nr 1, January.
 2. Brzozowski, M., Kopczyński, T. (2011). Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie. Poznań: Advertiva.
 3. Drucker, P. F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza.
 4. Evaristo, R., van Fenema, P. C. (1999). A Typology of Project Management: Emergence and Evolution of New Forms”. „International Journal of Project Management”, Vol. 17, No. 5.
 5. Fazard, W. (1962). The Origins of PERT. The Controller. Fondahl, J. W. (1987). „Precedence Diagramming Methods: Origins and Early Development. “Project Management Journal”, nr 2, t. XVIII.
 6. Gawin, B., Marcinkowski, B. (2013). Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMP w praktyce. Gliwice:
 7. Helion. Hammer, M. (2007). The Process Audit. “Harvard Business Review”, Vol. 85, No. 4.
 8. Grela, G. (2013). „Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji”. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”.
 9. Hortensjusz, D., Bergenhenegouwen, L., Gouwenes, R., de Jong, A. (2004). „Towards a Generic Model for Integrating Management Systems”. “ISO Management Systems”, Vol. 4, January-February.
 10. Jacobsson, M., Jałocha, B. (2018). A Literature Review on Projectification: „Trends, Emerging Ideas and Avenues for Future Research, Paper presented at the the 14th International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP) Conference”. Australia: Melbourne.
 11. Janasz, K., Wiśniewska, J. (2014). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa: Difin.
 12. Kelley, J. E. J., Walker, M. R. (1989). The Origins of CPM: A Personal History. PMNETwor, nr 2, t. III.
 13. Kerzner, H. (2001). Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model. New York: John Wiley & Sons.
 14. Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: PWE. Looy, A. (2014). Business Process Maturity: A Comperative Study on a Sample of Business Process Maturity Model.
 16. Midler, Ch. (1995). Projectification of the Firm – The Renault Case. „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 11, No. 4.
 17. Morris, P. W. G. (1994). The Management of Projects. London: Thomas Telford. Office of Government Commerc (2009). Managing Succesful Projects with PRINCE2 2009. London: Ofice of Government Commerce. 
 18. Packendorff, J., Lindgren, M. (2013). Projectification and its Conseqeunces – Narow and Broad Conceptualization. „SAJEMS”, Vol. 17.
 19. Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. PRINCE2 (2002). OGC Manual. Office of Government Commerce.
 20. Rapior, W. (2017). Życie w projekcie Projekt jako narzędzie przekształcania świata i rama instytucjonalna rzeczywistości społecznej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii.
 21. Rogowski, G. (1997). Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemu do planowania lokalizacji placówek bankowych. „Bank i Kredyt”, 1.2.
 22. Saaty, T.L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. “Journal of Mathematical Psychology”, 15(3).
 23. Stretton, A. (2007). A Short History of Modern Project Management. “PM World Today”, nr X, t. IX.
 24. Strojny, J. (2013). Kultura projektowa – parametry oceny i wpływ na przebieg projektów. „Humanities and Social Sciences”, 1.
 25. —— (2015). Dimensions of Project Orientation. Case-Study in Polish Local Government. “Procedia-Social and Behavioral Sciences”.
 26. —— (2019). Orientacja Procesowo-Projektowa Organizacji Samorządu Lokalnego. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 27. Strojny, J., Szmigiel, K. (2015). Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 28. Svejvig, P., Andersen, P. (2015). Rethinking Project Management: A Structured Literature Review with a Critical Look at the Brave new World. „International Journal of Project Management”, Vol. 33, No. 2.
 29. Trocki, M., Bukłaha, E. (red.), (2016). Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 30. Trzaskalik, T. (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań”. „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”. Katowice: Politechnika Śląska, Katowice.
 31. Winnicki, K., Jurek, A., Lamdowski, M. (2006), Zastosowanie metody analizy hierarchicznej problemu. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 32. Wyrozębski, P. (2014). Zarządzanie wiedzą projektową. Warszawa: Difin. www.doktoraty.pl/metody-techniki-narzedzia-badawcze-badania-ankietowe-wywiad/ [Access: 13.01.2022]. www.it-consulting.pl [Access: 13.01.2022].  

About this Article

TITLE:
PROJECT MATURITY ASSESSMENT MODEL DEDICATED TO THE ENGINEERING AND DESIGN OFFICE

AUTHORS:
Olga ZIEMIŃSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Project Management and Security Policy, Faculty of Management, Rzeszów University of Technology, Powstańców Warszawy Ave. 10, 35-959 Rzeszow

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
29 (2/22)

KEY WORDS AND PHRASES:
systemic project management, project maturity, management, evaluation model

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/610

DOI:
10.7862/rz.2022.hss.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2022.hss.14

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności