Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
29 (2/22), DOI: 10.7862/rz.2022.hss.12

INFORMATION AS A FACTOR IN CONSUMER DEMAND FOR ORGANIC FOOD

Mirosław SOŁTYSIAK, Dariusz ZAJĄC

DOI: 10.7862/rz.2022.hss.12

Abstract

This article identifies and assesses the importance of informational factors in shaping consumer demand for organic food in Poland, using demographic segmentation criteria, including gender, age, education, place of residence, and wealth. The empirical data came from a survey conducted among 850 randomly selected organic food consumers in Poland in December 2020, using the CAWI (Computer Assisted Web Interview) method, accessed via an internet panel. The collected and structured empirical data are presented in descriptive, tabular, and graphical form, using comparative analyses. The results of the research have allowed for the construction of three original models of organic food consumers, with regard to information credibility and reliability. Additionally, the results confirmed the research hypothesis, which assumes that consumers who recognize the credibility and reliability of information concerning organic food products purchase them more often and spend more on them. Thus, in the case of organic food, the impact of credible and reliable information on the process of shaping consumer demand is clear: it constitutes a significant factor that triggers demand.  

Full text (pdf)

References

 1. Becla, A. (2018). Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Bosona, T., Gebresenbet, G. (2018). Swedish Consumers' Perception of Food Quality and Sustainability in Relation to Organic Food Production. “Foods”, 7(4), 54. DOI: 10.3390/ foods7040054.
 3. Deszczyński, P., red. (2020). Ekonomia informacji. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 4. Ditlevsen, K., Denver, S., Christensen, T., Lassen, J. (2020). A taste for locally produced food – Values, opinions and sociodemographic differences among ‘organic’ and ‘conventional’ consumers. “Appetite”, 147. DOI: 10.1016/j.appet.2019.104544.
 5. Gradziuk, B. (2015). Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej. RN SERiA, t. XVII, z. 3.
 6. Ham, M. (2019). Beliefs about effects of organic products and their impact on intention to purchase organic food. “Ekonomski vjesnik,” 32(1). https://hrcak.srce.hr/221720
 7. Kłosiewicz-Górecka, U. (2015). Źródła informacji i rodzaje potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz przydatność informacji w zarządzaniu firmą. „Marketing i Rynek”, nr 4.
 8. Kornai, J. (1977). Anti-Equlibrium. Warszawa: PWN.
 9. Koźmiński, A. K., Piotrkowski, W. (1998). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 10. Kuboń, M., Kwaśniewski, D., Malaga-Toboła, U., Tabor, S. (2014). Model solutions of distribution logistics with regard to organic products. “Agricultural Engineering”, 2(150).
 11. Kułyk, P., Michałowska, M. (2018). Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim. Handel Wewnętrzny”, 2(373).
 12. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Warszawa: PWE.
 13. Martinet, B., Marti, Y.M. (1999). Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. PWE, Warszawa.
 14. Martyniak, Z. (red.) (2000). Zarządzanie informacją i komunikacją: zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 15. Massey, M., O'Cass, A., Otahal, P. (2018). A meta-analytic study of the factors driving the purchase of organic food. “Appetite”, 125. DOI: 10.1016/j.appet.2018.02.029.
 16. Milestad, R., Kummer, S., Hirner, P. (2017). Does scale matter? Investigating the growth of a local organic box scheme in Austria. “Journal of Rural Studies”, 54. DOI: 10.1016/ j.jrurstud.2017.06.013.
 17. Mulder, M. R., Liu, R. L. (2017). Consumer Awareness and Motivation for Organic Food Consumption: Exploring the Environmental and Health Considerations Surrounding the Production of Organic Food; Understanding Perspectives on Organic Products from the Consumer, Producer and Retailer [In:] Kareklas, I., D. Muehling, D., ed., Deciphering Organic Foods: A Comprehensive Guide to Organic Food Production, Consumption, and Promotion. Carson College of Business. USA: Washington State University.
 18. Niewczas, M. (2013). Kryteria wyboru żywności. „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 6(91)
 19. Olech, E., Kuboń, M. (2015). Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski. RN SERiA, t. XVII, z. 1.
 20. Oleński, J. (1997). Standardy informacyjne w gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 21. Peters, R. (red.) (2012). Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw. „Przegląd Obszarów Wiejskich UE. Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 12.
 22. Petrescu, A. G., Oncioiu, I., Petrescu, M. (2017). Perception of Organic Food Consumption in Romania. “Foods”, 6(6), 42. DOI: 10.3390/foods6060042.
 23. Pilarski, S. (2007). Informacja jako czynnik rozwoju rynku żywności ekologicznej. „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 9, z. 4.
 24. Rogala, A. (2014). Czynniki wpływające na zakupy żywności lokalnej. „Marketing i Rynek”, nr 6.
 25. Ruiz de Maya, S., López-López, I., Munuera, J. L. (2011). Organic food consumption in Europe: International segmentation based on value system differences. “Ecological Economics”, 70(10). DOI: 10.1016/j.ecolecon.2011.04.019
 26. Sołtysiak, M. (2011). Rola informacji w procesie zarządzania ryzykiem. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 640. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 38.
 27. —— (2013). Informacja jako element przewagi konkurencyjnej [w:] Wiażewicz, J., red., Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 28. Szymańska, K. (2011). Żywność ekologiczna – rozwój a potrzeby społeczeństwa [w:] Kuczera, M., ed., Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego. Kraków: Wydawnictwo CREATIVETIME.
 29. Tandon, A., Dhir, A., Kaur, P., Kushwah, S., Salo, J. (2020). Why do people buy organic food? The moderating role of environmental concerns and trust. “Journal of Retailing and Consumer Services”, 57. DOI: 10.1016/j.jretconser.2020.102247.
 30. Torjusen, H., Lieblein, G., Wandel, M., Francis, Ch. A. (2001). Food system orientation and quality perception among consumers and producers of organic food in Hedmark County, Norway. “Food Quality and Preference”, 12(3). DOI: 10.1016/S0950-3293(00)00047-1.
 31. Zając, D. (2014). Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Rzeszów: Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 32. Zhu, C., Lopez, R. A., Liu, X. (2015). Information Cost and Consumer Choices of Healthy Foods. “American Journal of Agricultural Economics”, 98(1).

About this Article

TITLE:
INFORMATION AS A FACTOR IN CONSUMER DEMAND FOR ORGANIC FOOD

AUTHORS:
Mirosław SOŁTYSIAK (1)
Dariusz ZAJĄC (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management
(2) Institute of Economics and Finance, University of Rzeszow, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
...

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
29 (2/22)

KEY WORDS AND PHRASES:
information, organic food, consumer demand

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/608

DOI:
10.7862/rz.2022.hss.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2022.hss.12

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności