Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
28 (4/21), DOI: 10.7862/rz.2021.hss.29

STRUCTURAL DRIFT: REFLECTIONS ON SCIENCE INNOVATION POLICY IN POLAND

Agnieszka KARPIŃSKA

DOI: 10.7862/rz.2021.hss.29

Abstract

The subject of this article is an analysis of Polish scientific and innovation policy. The author made forecasts about the development of policy in the context of the reform implemented in Act 2.0. An attempt was made to formulate a forecast about the impact of the policy on the level of innovation in Poland. The author was critical of the changes implemented under the so-called Gowin reform and points to potential threats related to, among others, the hierarchization of Polish universities and maintaining the so-called Matthew effect: strengthening strong academic centers and weakening the inferior ones. The complexity of the issue of innovativeness and the limited influence of R&D expenditures on the level of innovativeness of a given country was pointed out. The author also referred to the Wissema’s concept of the third generation university, which critically assesses changes in higher education, especially according to the idea of new public management, including university parameterization based on the points awarded for indexed journals.

Full text (pdf)

References

 1. Bukowski, M., Śniegocki, A. (2011). Globalizacja w wymiarze lokalnym [w:] Bukowski, M. red., Zatrudnienie w Polsce 2010 – integracja i globalizacji. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 2. Ciborowski, R. (2014), Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw [EU Innovation Policy Instruments and Their Impact on the Pro-Innovation Activity of Enterprises]. “Optimum. Studia Ekonomiczne
 3. nr 6(72).
 4. European Council. (2000). Presidency Conclusions. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000.
 5. Gasz, M. (2015). Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i w Unii Europejskiej [Directions of Changes in Innovation Policy in Poland and in the European Union]. “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” nr 214.
 6. Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE.
 7. Izdebski H. (2018a). Ile jest nauki w nauce? [How Much Science Is There in Science?]. Warszawa: Wolters Kluwers.
 8.  
 9.  
 10. —— (2018b). Interview conducted on 24 September 2018 by K. Sobczak for Prawo.pl. 2018b [access: 25.09.2018]. Access on the internet: https://www.prawo.pl/student/wplyw-ustawy-20-na-badania-podstawowe-opinia-prof-izdebskiego,301182.html.
 11. Jasiński, A. H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji [Innovations and Technology Transfer in the Process of Transition]. Warszawa: Difin.
 12. Jaruzelski B., Dehoff K., Bordia R. (2005). Money isn’t everything: the Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000. Booz Allen Hamilton, McLean.
 13. Kleiber, M., Kleer, J., Wierzbicki, A., Galwas, B., Kuźnicki, L., Sadowski, Z., Strzelecki, Z. (2011). Raport Polska 2050. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Prognoz ‘Polska 2000 Plus’, Polska Akademia Nauk.
 14. Klimczuk-Kochańska, M., Proniewski, M., Popławski, T., Niedźwiecki, A., Perło, D., Skibicka, E., Juchnicka, M., Nikitorowicz, A. (2012). Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu [Regional Benchmarking of Innovation Factors of Podlaskie Voivodeship in the Context of RSI. Report Synthesis]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 15. Kwiek, M. (2018). Ustawa 2.0 a mierzalność i porównywalność osiągnięć naukowych [The 2.0 Law and the Measurability and Comparability of Scientific Accomplishments]. “Nauka
 16. nr 1.
 17. Nazarko, J. (2013). Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, [Regional Economic Foresight. Scenarios of Innovation Development of Enterprises from the Mazowsze Region]. Warszawa: Związek Praco-
 18. dawców Warszawy i Mazowsza.
 19. Niosi, J. (2002). National Systems of Innovation are ‘x-efficient’ (and x-effective). Why Some are so Slow Learners?.Research Policy” nr 31.
 20. Okoń-Horodyńska, E. (2012). Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie ‘brukselki’ czy szansa na ambitną politykę rozwoju? [Małopolskie Regional Innovation Strategy: Another Attempt to Make Use of Brussels’ Money or an Opportunity of an Ambitious Development Policy?]. “Małopolska Strategia Rozwoju” nr 1–2.
 21. Pelkonen, A. (2008). The Finnish Competition State and Entrepreneurial Policies in the Helsinki Region. Helsinki: Helsinki University Press.
 22. Popławski, T., Popławski, K. (2016). Szanse i pułapki postforrdyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych [Opportunities and Traps of Post-Fordism in the Phase of Lean Management for the Development of Peripheral States] [w:] Popławski, W. T., Kaczorowska-Spychalska, D., red., “Przedsiębiorczość i zarządzanie. Nowe trendy w zarzą-
 23. dzaniu – wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności” nr 17, z. 7, cz. 3.
 24. Sadowski, I. (2014). Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej. „Przegląd Socjologiczny” nr LXIII/3.
 25. Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej [Act of 4 November 2016 Amending Certain Acts Defining the Conditions of Conducting Innovative Activity] (Dz.U. 2016, item 1933).
 26. Ustawa z dnia 9.11. 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej [Act of 9 November 2017 on Amending Certain Acts to Improve the Legal Environment of Innovative Activities] (Dz.U. 2017, item 2201).
 27. Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce [Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science] (Dz.U. 2018, item 1668).
 28. Wissema, J. G. (2005). Technostarterzy. Dlaczego i jak [Technostarters, Why and How?]. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 29. Zienkowski, L. (2008). Czy kapitał wiedzy oddziałuje na wzrost gospodarczy – spojrzenie ekonomisty [Does Knowledge Capital Have an Influence on Economic Growth: an Economist’s Perspective]. “Przegląd Socjologiczny” nr 57(3).

About this Article

TITLE:
STRUCTURAL DRIFT: REFLECTIONS ON SCIENCE INNOVATION POLICY IN POLAND

AUTHORS:
Agnieszka KARPIŃSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Institute of Sociology, University of
Bialystok, ul. Plac NZS 1, 15-420 Białystok

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
28 (4/21)

KEY WORDS AND PHRASES:
innovations, innovation policy, science innovation policy, academic entrepreneurship

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/586

DOI:
10.7862/rz.2021.hss.29

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.hss.29

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności