Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
28 (3/21), DOI: 10.7862/rz.2021.hss.21

DISTURBED BONDS – CONSEQUENCES FOR MENTAL HEALTH OF A CHILD

Agnieszka MIKLEWSKA

DOI: 10.7862/rz.2021.hss.21

Abstract

The article is a theoretical analysis of consequences arising from shaping disturbed bonds for the mental health of a child. It describes a typology of attachment disorders and indicates their consequences for the psychosocial development of a child and an adolescent in terms of psychosocial development, regulation of emotions, motivation, and cognitive skills. This knowledge may be an important element in the prevention of disturbances in the emotional development of children and their possible treatment. Bonds are a relatively permanent construct, significantly affecting a child's mental health, however, they may change as a result of a change in their relationship with the primary caregiver and a better adjustment between them, appropriate responses to the child's needs, or worsening of these relationships. Particular attention in prevention of mental health disorders in children should be paid to the abilities and limitations of cooperation among professionals of different fields: judges, experts, advisors, mediators and therapists

Full text (pdf)

References

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka [Psychology of Human Development]. Poznań: Zysk i S-ka. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie [Attachment]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju [Social Psychology of Development]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia [Psychopathology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Cierpiałkowska, L. Górska, D. (2017). Psychologia zaburzeń osobowości [Psychology of Personality Disorders [In:] Cierpiałkowska, L. Sęk, H., ed., Psychologia kliniczna. [Clinical Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 281–304. Cholewa, K., Krzywicka, L., Jadczak-Szumiło, T. (2008). Przywiązanie [Attachment]. Unpublished workshops materials for foster families. Czerederecka, A. (2010). Potrzeba profesjonalnej dyskusji na temat PAS [The Need of Professional Discussion on PAS]. “Psychiatria Polska” [Polish Psychiatry], No 44, 1. Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska L. (2020). Psychopatologia rozwojowa [Development Psychopathology]. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży. [Integrating Approach to Health and Disorders in Children and Adolescents] [In:] Grzegorzewska, I, Cierpiałkowska, L., Borkowska, A., ed., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [Clinical Psychology of Children and Adolescents]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 137–164. Grzegorzewska, I., Pisula, E., Borkowska, A. R. (2017). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [Clinical Psychology of Children and Adolescents] [In:] Cierpiałkowska, L., Sęk, H., ed., Disturbed Bonds – Consequences for Mental Health… 37 Psychologia kliniczna [Clinical Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 451–498. http://www.teczaserc.pl/files/98_Zesp%C3%B3%C5%82%20zaburzenia%20wi%C4%99zi.pdf [Access: 20.06.2020]. Namysłowska, I. (2015). Psychiatria dzieci i młodzieży [Child and Adolescent Psychiatry]. Warszawa: PZWL. Namysłowska, I., Heitzman, J., Siewierska, A. (2009). Zespół Gardnera – zespół oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS). Rozpoznanie czy rzeczywistość rodzinna? [Garnder’s Syndrome – Alienation from the Secondary Parent Syndrome (PAS) Diagnosis or a Family Reality?]. „Psychiatria Polska” [Polish Psychiatry] No. 1(43). Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje [Understanding Emotions]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rajewska-Rynkowska, K. (2005). Przywiązanie i trauma a psychopatologia [Attachment and Trauma and Psychopathology] [In:] Cierpiałkowska, L., Gościniak, J., ed., Współczesna psychoanaliza: Modele konfliktu i deficytu [Contemporary Psychoanalysis: Models of Conflict and Deficit]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, p. 223–246. Pużyński, S., Wciórka, J. (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne [Clinical Classification of Mental Disorders and Behaviour Disorders in ICD-10. Clinical Descriptions and Diagnostics Indications. Kraków: Vesalius. Sęk, H. (2016). Psychologia zaburzeń osobowości [Psychology of Personality Disorders, [In:] Cierpiałkowska, L. Sęk, H., ed., Psychologia kliniczna. [Clinical Psychology], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 347–263. Zielona-Jenek, M. (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków [Questioning of Minors]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

About this Article

TITLE:
DISTURBED BONDS – CONSEQUENCES FOR MENTAL HEALTH OF A CHILD

AUTHORS:
Agnieszka MIKLEWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
 Department of Psychology, Jan Długosz University in Częstochowa, 4/8 Waszyngtona St., 42-200 Częstochowa

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
28 (3/21)

KEY WORDS AND PHRASES:
disturbed bonds, child's mental health, psychosocial development, a typology of
attachment disorders

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/578

DOI:
10.7862/rz.2021.hss.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.hss.21

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności