Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
28 (2/21), DOI: 10.7862/rz.2021.hss.17

USE OF PROJECT MANAGEMENT IN CREATING AND DEVELOPING A START-UP

Agata WOJCIECHOWSKA

DOI: 10.7862/rz.2021.hss.17

Abstract

This article’s purpose is to present the assumptions underlying an integrated, agile-line approach to management of a start-up project and to propose a model for the management
of such an innovative project. In addition to the theory related to project management and start-ups, this article discusses existing project management methods and their uses and compares them with typical needs of start-ups. To analyse the above-mentioned goal and yield reliable research results, a qualitative method was used, i.e., interviews with specialists and practitioners from the project management and start-up industries. As a result of the research, a model is proposed, including its phases and documents and tools necessary to each phase. Future research should be developed in a practical direction, i.e., it should be based on failed start-ups.

Full text (pdf)

References

 1. Arundale, K. (2007). Raising Venture Capital Financing in Europe. London: Kogan Page.
 2. Balcerowicz-Szkutnik, M., Sroka, A. (2020). Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne, metody i modele w rozwoju regionów. Katowice: Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 3. Baron, R. A., Henry, R. A. (2011). Entreprensurship: the Genesis of organisations. Washington: American Psychological Association.
 4. Beausoleil, A. (2018), Revisiting_Rogers_the_diffusion_of_his_innovation. Toronto, Rotman School of Management, Nr 6/4.
 5. Berkun, S. (2006) Sztuka zarządzania projektami. Warszawa: Onepress.
 6. Blank, S. (2010). What’s A Startup? First Principles. Gliwice: Helion.
 7. —— (2013). Podręcznik Start-upu. Gliwice: Helion.
 8. Brzeziński, N. (2009) Organizacja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: IBS.
 10. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner&Ska.
 11. Cheng, C., Lai, M., Wu, W., (2008). Exploring the impact of innovation strategy on R&D employees job satisfaction: a mathematical model and empirical research, Nr 30.
 12. Chmielarz, W. (2012). Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi. “Problemy Zarządzania”, Nr 38/3.
 13. Floridi, L. (2005). Is semantic information meaningful data?.“Philosophy and Phenomenological Research” No. 70/2.
 14. Hua, S., Wemmerlov, U., (2006). Product change intensity, product advantage, and market performance: an empirical investigation of the PC industry. “Journal of Product Innovation Management”, No. 23.
 15. Kałowski, A., Wysocki, J. (2017). Start-up, a uwarunkowania sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 16. Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. “Studia Oeconomica Posnaniensia”, Nr 270/9.
 17. Kubera, G. (2016). Stwórz jednorożca. Gliwice: One Press.
 18. Maduss, B. J. (2006). Handbuch Projekt management. Stuttgart: Schaffer – poeschelVerlage.
 19. Małyszek, E. (2018). Zarządzanie projektami w mikro i małych przedsiębiorstwach [Access: 22.11.2020 r.].
 20. Orbik, Z. (2017). Test analysis of the concept of innovation. “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Nr 105/1980.
 21. Hillemane, M., Satyanarayana, B. S., Chandrashekar, D. (2019). Technology business incubation for start-up generation: A literature review toward a conceptual framework. “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, Nr 7.
 22. Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Sońta-Drączkowska, E. (2018). Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji. Warszawa: PWE.
 24. Stemplewska-Żakowicz, K. (2010). Roczniki psychologiczne. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL & Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 25. Szmigiel, K., Strojny, J. (2015). Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
 26. Wijmans, H. (2001). Creating New Products. New Yersey: Prentice Hall.
 27. Wirkus, M. (2014). Zarządzanie projektem. Warszawa: PWE.
 28. Wirkus, M., Zejer, P. (2017). Uwarunkowania zastosowania metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 29. Wziątek-Kubiak, A. (2011). Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 30. Project management Institute (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. NewtonSquare.
 31. Start-up Latin America 2016: building an innovative future (2016). Paris: OECD [Access: 22.11.2020].
 32. www.system-kanban.pl [Access: 17.10.2020].

 

About this Article

TITLE:
USE OF PROJECT MANAGEMENT IN CREATING AND DEVELOPING A START-UP

AUTHORS:
Agata WOJCIECHOWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Project Management and Security Policy, Faculty of Management, The Rzeszów University of Technology, 10 Powstańców Warszawy Ave., 35-959 Rzeszów

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
28 (2/21)

KEY WORDS AND PHRASES:
project management, start-up, management, methodology project management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/574

DOI:
10.7862/rz.2021.hss.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.hss.17

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności