Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
28 (2/21), DOI: 10.7862/rz.2021.hss.12

TACIT KNOWLEDGE IN MILITARY SERVICE ACTIVITIES

Krzysztof GAWRYSIAK, Rafał MIĘTKIEWICZ

DOI: 10.7862/rz.2021.hss.12

Abstract

This paper reports on a part of a broader and more comprehensive research study (i.e., research designed to answer additional research questions and requiring additional research methods to be employed than those reported herein) carried out from May 2017 to January 2019 and aimed at determining the impact of the Experience Use System[1] on the operational capabilities, organizational culture, and approaches to knowledge management in the Polish Armed Forces. To carry out this part of the research, a survey was administered to professional soldiers and employees of the Ministry of National Defence, and the goal of the research was to determine "how much of the information needed to perform your duties do you have in your head." This study is based on the findings of independent investigations by Stephen Hawking of Cambridge University, Nick Bontis of McMaster University, and Robert Kelley of Carnegie-Mellon University.

 

[1] The Experience Use System is the Polish national equivalent of the NATO Lessons Learned allied system and is one of the organizational learning tools of the Polish Armed Forces. By integrating knowledge management processes (identification of observation, analysis, dissemination) and change management (planning implementation of corrective actions and setting tasks, imple-
mentation of corrective actions, verification of corrective actions), it improves the effectiveness of tasks performed at all levels of command and in all functional components (areas).

Full text (pdf)

References

 1. Babbie, E. (2007). Social research in practice. (Badania społeczne w praktyce). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bednarek, A. (2019). “IQ falls from generation to generation”. This is nothing new – old research has been refreshed. (“IQ spada z pokolenie na pokolenie”. To nic nowego – odświeżono stare badania) [Access: 18.10.2019]. Access on the internet: tech.wp.pl/iq-spada-z-pokolenie-na-pokolenie-to-nic-nowego-odswiezono-stare-badania-6385495623407745a
 3. Bielecka, A. (2011). Statistics for managers. Theory and practice. (Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 4. Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. “International Journal of Management Reviews”. Vol. 3 Issue: 1 2001.
 5. Davenport, T. H. (2005). Thinking for a Living: How to get better performance and results from knowledge workers. Boston-Massachusetts: Harvard Business School Press.
 6. Elliman, T., Eatock, T., Spencer, N. (2005). Modelling knowledge worker behaviour in business process studies.  “Journal of Enterprise Information Management”. Vol. 18 Issue: 1. DOI: 10.1108/17410390510571501.
 7. Goleman, D. (2007). Business intelligence (Inteligencja biznesowa). J. Witecka (edit.). Business volume 1, Company management part 1. (Biznes t. 1, Zarządzanie firmą cz. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Grygiel, B. (2019). IQ of humanity is falling. Up to 7 points per generation. (Spada IQ ludzkości. Nawet o 7 punktów na pokolenie) [Access: 18.10.2019]. Access on the internet: www.focus.pl/artykul/spada-iq-ludzkosci-to-bardzo-niepokojace-180613122741
 9. Hawking, S. (2002). The Universe in a Nutshell. (Wszechświat w skorupce orzecha). Poznań. Zysk i S-ka.
 10. Kołodziej, A. (2013). Theory of estimation in the practice of social research. (Teoria estymacji w praktyce badań społecznych). Warszawa: Difin.
 11. Kozubal, M. (2017). Civilian army employees are pariahs of the Ministry of Defense. (Cywilni pracownicy wojska to pariasi resortu obrony).Rzeczypospolita” [Access: 29.05.2017]. 
 12. Access on the internet: www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/305289919-Cywilni-pracownicy-wojska-to-pariasi-resortu-obrony.html
 13. Latiff, R., H. (2018). Future War: Preparing for the New Global Battlefield, (Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy). Warszawa: PWN.
 14. Sobczyk, M. (2000). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Zięba, A. (2012). Surveys, parameter estimation, minimum sample size. (Badania sondażowe, estymacja parametrów, minimalna liczebność próby). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej [Access: 10.01.2019]. Access on the internet: https://www.e-sgh.pl/niezbednik/plik.php?id=7202&pid=715

About this Article

TITLE:
TACIT KNOWLEDGE IN MILITARY SERVICE ACTIVITIES

AUTHORS:
Krzysztof GAWRYSIAK (1)
Rafał MIĘTKIEWICZ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Maritime Operations Section, Department of Command and Maritime Operations of the Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, 69 Śmidowicza St, 81-549 Gdynia
(2) Maritime Operations Section, Department of Command and Maritime Operations of the Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, 69 Śmidowicza St, 81-549 Gdynia

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
28 (2/21)

KEY WORDS AND PHRASES:
organizational learning; knowledge management; information stored in mind; diagnostic survey; statistical analysis

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/569

DOI:
10.7862/rz.2021.hss.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.hss.12

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności