Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
28 (1/21), DOI: 10.7862/rz.2021.hss.10

STEREOTYPES IN MANAGEMENT – DOES LEADERSHIP HAVE A GENDER?

Ewa WOJTOWICZ

DOI: 10.7862/rz.2021.hss.10

Abstract

The aim of this article is to indicate the role of gender stereotypes in management and their significant impact on the perception of leaders and on the management styles of organizations, depending on the gender of the leader. Although the topic has been explored by researchers and practitioners for years, it still seems important from the perspective of leaders’ career paths. In this context, the present article attempts to review and analyze the past literature on gender stereotypes and their differences, similarities, and perceptions in relation to leadership styles. Research shows that gender patterns influence the perception of leaders by employees, as well as by leaders themselves. Women and men in managerial positions tend to perform their roles differently, the reasons for this being attributable to the internalization of gender roles defined by gender stereotypes. Therefore, it is critical for organizations to incorporate gender diversity management in the workplace.

Full text (pdf)

References

 1. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna – serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka. Babiak, J.,
 2. Bajcar, B., Borkowska, A. (2017). Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich – wyolbrzymione czy niedoszacowane różnice? “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 1(114).
 3. Bass, B.M. (1997). Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend Organizational and National Boundaries? “American Psychologist” No. 52.
 4. Butterfield, D. A., Parent, J. D. (2002). Gender and managerial stereotypes: Have the times changed?”Journal of Management” No. 28.
 5. Croson, R., Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. “Journal of Economic literature” No. 47(2).
 6. Cuadrado, I., Navas, M., Molero, F., Ferrer, E., Morales, J.F. (2012). Gender Differences in Leadership Styles as a Function of Leader and Subordinates' Sex and Type of Organization. “Journal of Applied Social Psychology” No 42 (12).
 7. Czerw, A., Babiak, J. (2010). Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 6(77).
 8. Deaux K., Lewis L. (1984). The structure of gender stereotypes. Interrelationship among components and gender label. “Journal of Personality and Social Psychology” No. 46.
 9. Delloite (2012). Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? [Access: 18.12.2019]. Access on the internet: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Deloitte_Kobiety_ Wladza_2012.pdf
 10. Duncan, A., Cassells, E. (2019). Gender Equity Insights 2019: Breaking through the Glass Ceiling, BCEC [Access: 04.01.2020]. Access on the internet: https://bcec.edu.au/ publications/gender-equity-insights-2019-breaking-through-the-glass-ceiling/
 11. Dźwigoł-Barosz, M. (2015). Lider a płeć. “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” nr 78 (1928).
 12. —— (2018) Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem przez współczesnego menedżera, VI Sympozjum Naukowe ”Ukraina – Polska – współpraca synergetyczna”, Ukraina.
 13. Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). Finding gender advantage and disadvantage: Systematic research integration is the solution. “Leadership Quarterly” No. 14. DOI: 10.1016/ j.leaqua.2003.09.003.
 14. Eagly, A.H., Nater, Ch., Miller, D. I., Kaufman M., Szczesny, S. (2019). Gender Stereotypes Have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls From 1946 to 2018. American Psychologist Advance online publication (No Pagination Specified). DOI: 10.1037/amp0000494. 
 15. European Institute for Gender Equality (EIGE, 2019). Gender Equality Index 2019. Work-life balance (domain: power and work). Access on the internet: https://eige.europa.eu/
 16. Eurostat (2019). “8 March 2019: International Women’s Day. Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman… … even less in senior management positions” Vol 43, 7 march [Access: 20.12.2019]. Access on the internet: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/ 9643473/3-07032019-BP-EN.pdf/e7f12d4b-facb-4d3b-984f-bfea6b39bb72
 17. Franke, G. (1997). Gender Differences in Ethical Perceptions of Business Practices: A Social Role Theory Perspective. “Journal of Applied Psychology” nr 82(6). DOI: 10.1037/0021- 9010.82.6.920.
 18. Fritz, C., van Knippenberg, D. (2019). Gender and Leadership Aspiration: Supervisor Gender, Support, and Job Control. “Applied psychology: an international review” nr 0 (0). DOI: 10.1111/apps.12197.
 19. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Boston: Harvard Business School.
 20. Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Górska A. M. (2016). Gender Differences in Leadership. “Studia i Materiały” No. 1(20)
 22. Grant T. (2019). Women in Business: Building a Blueprint for Action [Access: 04.01.2020]. Access on the internet: https://www.grantthornton.global/globalassets/global-insights---donot-edit/2019/women-in-business/gtil-wib-report_grant-thornton-spreads-low-res.pdf
 23. Griffin, R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 24. Hisrich, R., Brush, C. (1984). The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. “Journal of Small Business Management” No. 22 (1).
 25. Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015). Raport “Why Diversity Matters” [Access: 10.12.2019]. Access on the internet: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20 Functions/Organization/Our%20Insights/Why%20diversity%20matters/Why%20diversity %20matters.ashx
 26. Kisielnicki, J. (2005). Encyklopedia biznesu. Warszawa: Fundacja Edukacja.
 27. Kowalski, J. K. (2011). Kobiety brylują w biznesie. Przybywa też pań, które przynoszą do domu więcej pieniędzy niż mężowie [Access: 17.12.2019]. Access on the internet: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety_bryluja_w_biznesie_przybywa_tez _pan_ktore_przynosza_do_domu_wiecej_pieniedzy_niz_ich_mezowie.html
 28. Koźmiński A., Piotrowski W. (2000). Zarządzanie – teoria i praktyka. Warszawa: PWN
 29. Królikowska, S., (2011). Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, „Nowiny Lekarskie” nr 80(5).
 30. Leithwood, K., Jantzi, D. (2005). A Review of Transformational School Leadership Research 1996–2005. “Journal Leadership and Policy in Schools” No. 4(3). DOI: 10.1080/ 15700760500244769.
 31. Listwan, T. (1995). Kształtowanie kadry liderskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry
 32. Lyness, K. S., Heilman, M. E. (2006). When Fit is Fundamental: Performance Evaluation and Promotions of Upper Level Female and Male Managers. “Journal of Applied Psychology” No. 91. DOI: 10.1037/0021-9010.91.4.777.
 33. Lipińska-Grobelny, A., Katarzyna Gorczycka, K. (2011). Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej. “Przegląd Psychologiczny” nr 54(2).
 34. Majcher, M. (2012). Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian: Cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja. Praca doktorska. Repozytorium UW [Access: 10.01.2020]. Access on the internet: http://depotuw.ceon.pl/ handle/item/163
 35. Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie, a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Żak.
 36. —— (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (wyd. II). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 37. —— (2005). Osobowość kobiet i mężczyzn w rozwoju: różnice generacyjne i kulturowe. “Psychologia Rozwojowa” nr 10 (2). Mandrysz, W. (2003). Płeć: między biologią a kulturą. “Pisma Humanistyczne” nr 5.
 38. McCleskey, J. A. (2014). Situational, Transfomational, and Transactional Leadership and Lea dership Development.”Journal of Business Studies Quarterly” No. 5(4).
 39. Moczydłowska, J. (2017a). Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4(116–117).
 40. —— (2017b). Płeć osób na stanowiskach kierowniczych a efektywność zarządzania. “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” nr 18(11).
 41. Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 42. Mrówka R. (2010). Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 43. Newport, F. (2001). Americans see women as emotional and affectionate, men as more aggressive: Gender specific stereotypes persist in recent Gallup poll [Access: 10.01.2020]. Access on the internet: https://news.gallup.com/poll/1978/americans-see-womenemotional-affectionate-men-more-aggressive.aspx
 44. Oleksyn. T., Oleksyn, A. E. (2008). Menedżerowie a liderzy. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4.
 45. Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
 46. Piskorz, Z. (2012). Style kierowania – ile ich jest? “Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 249.
 47. Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków. “Polskie Forum Psychologiczne” nr 22.
 48. Stoner, J. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 49. Kubiak, H. (1993). Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa, “Przegląd Polonijny” nr 4.
 50. Sebastian, J., Moon, J. (2017). Gender Differences in Participatory Leadership: An Examination of Principals’ Time Spent Working with Others. “International Journal of Education Policy & Leadership” nr 12(8). DOI: 10.22230/ijepl.2017v12n8a792.
 51. Sule, A., Seda, E., Kubilay, E., Loranth, G. (2019). Understanding Gender Differences in Leadership. “Economic Journal”. DOI: 10.1093/ej/uez050.
 52. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2001). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. 
 53. Van Engen, M.L., Willemsen, T.M. (2004). Sex and leadership styles: A meta-analysis of research published in the 1990s. “Psychological Reports” No. 94(1). DOI: 10.2466/ pr0.94.1.3-18.
 54. Żukowski, P., Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją, “Problemy Profesjologii” nr 1. 

Citation

 1.  

About this Article

TITLE:
STEREOTYPES IN MANAGEMENT – DOES LEADERSHIP HAVE A GENDER?

AUTHORS:
Ewa WOJTOWICZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Warsaw Management University in Warsaw, Institute of Pedagogy and Psychology, ul. Kawęczyńska 36, Warszawa 03-772

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
28 (1/21)

KEY WORDS AND PHRASES:
Leadership, gender, gender stereotype, management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/558

DOI:
10.7862/rz.2021.hss.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.hss.10

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności