Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
27 (3/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.hss.32

DISSOLVING ASSEMBLIES TO GUARANTEE SECURITY

Małgorzata POLINCEUSZ

DOI: 10.7862/rz.2020.hss.32

Abstract

This paper discusses the possibilities provided by the provisions of the Polish law to
dissolve an assembly in order to guarantee security. The author analyzes the provisions of the
Polish normative system that defines the essence and scope of the right to freedom of an
assembly, and which sets the limits of this freedom. The paper presents the types of assemblies
and the typical features of individual assemblies, entities authorized to issue a decision to
dissolve an assembly, as well as the premises legalizing the possibility of dissolving each
assembly and the differences between these premises. The author also raises the problem of
the legal form of the decision to dissolve an assembly, the procedure for issuing it, and the
problems associated with determining the appropriate appeal procedure against the decision
to terminate the spontaneous assembly.

Full text (pdf)

References

 1. Jakubowski, A., Gajewski, S. (2017). Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa.
 2. Makowski, K. (2015). Rozwiązanie zgromadzenia. e-LEX.
 3. Mamak, K. (2014). Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa: e-LEX.
 4. Rzetecka-Gil, A. (2019). Prawo o zgromadzeniach, Komentarz. e-LEX.
 5. Suski, P. (2010). Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa.
 6. Sokolewicz, W., Wojtyczek, K. (2016). Komentarz do art. 57 Konstytucji RP [w:] Garlicki, L., Zubik, M., ed., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Vol. II. Warszawa: e-LEX.
 7. Zabłocki, J. (2017). Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia, „Acta UniversitatisWratislaviensis” No. 3798.
 8. LEGAL ACTS
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483). (Constitution of the Republic of Poland of 16 July 1997, Journal of Laws 1997, No. 78, item 483, hereinafter referred to as the Polish Constitution).
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 (The Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure, i.e. OJ 2020, item 256).
 11. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 631 (The Act of July 24, 2015 on the law on assemblies, i.e. OJ 2019, item 631).

About this Article

TITLE:
DISSOLVING ASSEMBLIES TO GUARANTEE SECURITY

AUTHORS:
Małgorzata POLINCEUSZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Rzeszow University of Technology, Faculty of Management,
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
27 (3/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
assemblies, security, dissolution of an assembly, freedom of an assembly,
a decision to dissolve the assembly

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/530

DOI:
10.7862/rz.2020.hss.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.hss.32

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności