Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
27 (3/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.hss.28

THE FUNCTIONIN OF FEMINATIVUM IN THE POLISH LINGUISTIC REALITY. A CASE STUDY

Ewelina KACZMARSKA

DOI: 10.7862/rz.2020.hss.28

Abstract

The subject of this paper is the so-called Feminativum issue, which is presented in
descriptive terms. The term covers, for instance, female professional names and this paper
examines various Feminativa, their perception by society, and the way they are perceived in
spoken and written language. The paper includes a historical overview and is intended as an
introduction to further research. The purpose of the paper is to highlight a problem concerning
linguistics and to point out the problematic usage and acceptance of feminativum in speech
and daily use – even in forms of social media. Stereotypes, not only of the linguistic kind, can
function in specific well-established manners that can often turn complex social phenomena
into simple and shallow categories, creating a very specific reality. The main aim is to show
two areas that feminativum can cause areas of contention, one with functioning feminativum
and one without. Based on a partial analysis, this paper concludes with a number of diagnoses
regarding feminization (or lack of it) and a draft of the state of female forms in contemporary
general Polish. This leads to the open question of whether we are able to free ourselves from
discrimination based on sex. In reality, I believe that there is still no answer to that question.

Full text (pdf)

References

 1. Balczyńska-Kosman, A. (2010). Teorie dotyczące oddziaływania mediów a rzeczywistość społeczno-polityczna – wybrane aspekty [w:] Hofman, I., Kępa-Figur, D., Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie. t. 1. Lublin.
 2. Balińska, B., Chołuj, B. i in. (2007). Polityka równości płci – Polska 2007. Raport, Warszawa [access: 3.01.2020]. Access on the internet: http://www.bezuprzedzen.org/doc/polityka_rownosci_plci_raport.pdf.
 3. Bogacz, P., Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy [access: 3.01.2020]. Access on the internet: http://www.twojaeuropa.pl/2303/rownosc-szans-kobiet-i-mezczyzn-na-rynku-pracy.
 4. Bralczyk, J. „Premiera, megiera, hetera”. Prof. Bralczyk: już łatwiej być ministrą [access: 2.01.2020]. Access on the internet: https://www.tvp.info/16784222/premiera-megiera-heteraprof-bralczyk-juz-latwiej-byc-ministra.
 5. Buttler, D., Kurkowska, H., Satkiewicz, H. (1971). Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa.
 6. Hołojda, K. (2013). Jak Polki postrzegają feminatywy? [w:] Małocha-Krupa, A., Hołojda, K., Krysiak, P., Pietrzak, W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych. Warszawa.
 7. http://www.akademiagender.cba.pl/gm3.html
 8. http://www.rjp.pan.pl/index.php option=com_content&view=article&id=1359:stanowiskorady-jzyka-polskiego-w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow [access: 28.12.2019].
 9. https://facetpo40.pl/wolne-mysli/psycholozka-lekarka-profesorka-nasi-czytelnicy-zabierajaglos-w-sprawie-zenskich-form-nazw-zawodow/ [acccess: 28.12.2019].
 10. https://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych/ [access: 28.12.2019].
 11. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/6/1/kobiety_i_ mezczyzni_2016.pdf [access: 28.12.2019].
 12. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2017-roku,2,14.html [access: 28.12.2019].
 13. Humm, M. (1993). Słownik teorii feminizmu. Warszawa.
 14. Jadacka, H. (2006). Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa.
 15. Karwatowska, M., Szpyra-Kozłowska, J. (2005). Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin.
 16. Klemensiewicz, Z., Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki. „Język Polski” nr XXXVII.
 17. Krysiak, P. (2013). Nazwy żeńskie w polszczyźnie współczesnej – krótka refleksja i zarys klasyfikacji [w:] Małocha-Krupa, A., Hołojda, K., Krysiak, P., Pietrzak, W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych. Warszawa.
 18. Łaziński, M. (2006). O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa.
 19. Małocha-Krupa, A. (2013). Feminizacja współczesnego języka polskiego [w:] Małocha-Krupa, A., Hołojda, K., Krysiak, P., Pietrzak, W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych. Warszawa.
 20. Markowski, A. (2005). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa.
 21. Nowosad-Bakalarczyk, M. (2009). Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie.
 22. Satoła-Staśkowiak, J. (2018). O imionach i współczesnych nazwach zawodów w perspektywie płci – poglądowy szkic konfrontatywny. „Językoznawstwo” nr 1.
 23. Tomaszewska, J. (2004). Dyskryminacja ze względu na płeć [w:] Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie. Przezwyciężanie barier na drodze do równości kobiet i mężczyzn w Polsce, Warszawa [access: 3.01.2020]. Access on the internet: http://www.bezuprzedzen. org/doc/Dyskryminacja_ze_wzgledu_na_plec_i_jej_przeciwdzialanie.pdf.
 24. Wieniewski, I. (1931). W sprawie określeń zawodów w odniesieniu do kobiet. „Język Polski”, z. 5.
 25. Wierzchoń, M. (2018). Język a dyskryminacja ze względu na płeć za: J. Satoła Staśkowiak, O imionach i współczesnych nazwach zawodów w perspektywie płci – poglądowy szkic konfrontatywny. „Językoznawstwo” nr 1.
 26. Woźniak, E. (2014). Język a emancypacja, feminizm, gender. „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LX.

About this Article

TITLE:
THE FUNCTIONIN OF FEMINATIVUM IN THE POLISH LINGUISTIC REALITY. A CASE STUDY

AUTHORS:
Ewelina KACZMARSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
... PhD, Rzeszów; ewelina.a.kaczmarska@gmail.com   ...

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
27 (3/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
feminativum, woman, man, performed profession, social media

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/526

DOI:
10.7862/rz.2020.hss.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.hss.28

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności