Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
27 (3/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.hss.25

REGIONAL LABOUR MARKET AND DEPOPULATION – AN ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP

Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ, Kamila TĘCZA

DOI: 10.7862/rz.2020.hss.25

Abstract

Currently, the aging population is an important phenomenon facing Europe. This study
focuses on demographic changes and their importance for the labour market that are becoming
a more noticeable problem in Poland. The conditions of depopulation have a significant
impact on the size of labour demand and supply.
The article characterizes selected factors that determine the phenomenon of depopulation
and its impact on labour market changes. The main aim of this study is to present the situation
on the Polish modern labour market (using the example of Podkarpackie Voivodeship) within
the context of assessing the dynamics of changes in selected parameters in relation to the
process of current and future depopulation. The researchers used the desk research method
and descriptive statistical analysis to analyze the data. In addition, there was an analysis of
the following demographic measures: age dependency ratio, total fertility rate (TFR),
population growth, and net migration. Additionally, the authors describe the statistical
measures related to the labour market such as e.g. registered unemployment rate. The time
range includes the years 2012–2018 and forecasts from current time until 2050.

Full text (pdf)

References

 1. Adamczyk, D.M. (2017). Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego
 2. rozwoju. „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”. Politechnika Śląska.
 3. Barwińska-Małajowicz, A., Tęcza, K. (2018). Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski –
 4. dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy. „Zeszyty Naukowe WSES
 5. w Ostrołęce” 1/2018(28).
 6. Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 7. Brzychcy, K. (2011). Rynek pracy jako obszar wzajemnych relacji – próba identyfikacji
 8. problemu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne problemy usług”
 9. nr 77.
 10. Drzeżdżon, W. (2011). Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku. Wyzwania dla
 11. pedagogiki pracy [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 12. Dybowska, J., Widera, K. (2015). Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim [w:] Harasim, J., red., Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
 13. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 233/15.
 14. Dylkiewicz, B.R. (2013). Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy województwa zachodniopomorskiego. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. Rzeszów: UR.
 15. Golinowska, S. (2011). Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, t. 3 Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.
 16. Grzywna, P. (2014). Demograficzne aspekty bezpieczeństwa społecznego Polski na początku XXI wieku [w:] Czornik, K., Lakomy, M., red. nauk., Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Katowice: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
 17. Guzikowski, M. (2016). Wpływ zmian demograficznych na regionalne rynku pracy w Polsce. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 276.
 18. Jędruszczak, H. (1964). Rynek pracy w Polsce międzywojennej [w:] Najnowsze dzieje Polski, 1914–1939, t. VII. Warszawa.
 19. Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce [w:] Kiełkowska, M. Jankowska, M., red., Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne Instytutu Obywatelskiego, Warszawa.
 20. Koprowicz, A. (2017). Sytuacja demograficzna Podkarpacia – stan obecny i perspektywy [w:] Hrynkiewicz, J., Potrykowska, A., red. nauk., Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 21. Kotowska, E.I., red. (2014), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna – raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 22. Kotowska, E.I., Jóźwiak, J. (2012). Nowa demografia Europy a rodzina [w:] Plebaniak, J., red., Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa. Zeszyt 28/2012, Warszawa.
 23. Program Rozwoju Edukacji w Województwie Podkarpackim do roku 2020, Rzeszów 2017 r., https://www.ko.rzeszow.pl [access: 12.12.2019].
 24. Trąbka, A. (2018)., Zmiany przywiązania do miejsca zamieszkania pod wpływem mobilności i ich znaczenie dla dobrostanu jednostki [w:] Anczyk, A., Grzymała-Moszczyńska, J., Krzysztof-Świderska, A., red., Psychologia kultury – kultura psychologii. Katowice: Wydawnictwo Sacrum.
 25. WUP Rzeszów, Barometr zawodów 2019 – Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Kraków 2018, https://barometrzawodow.pl [access: 13.12.2019].

About this Article

TITLE:
REGIONAL LABOUR MARKET AND DEPOPULATION – AN ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP

AUTHORS:
Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ (1)
Kamila TĘCZA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) DSc PhD, Associate Prof. UR, University of Rzeszow, Institute of Economics and Finance, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszow
(2) MSc, University of Rzeszow, Institute of Economics and Finance, ul. Mieczysławy
Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszow
...

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
27 (3/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
regional labour market, depopulation, migration, ageing society

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/523

DOI:
10.7862/rz.2020.hss.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.hss.25

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności