Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
27 (2/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.hss.12

CONDITIONS AND BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN POLAND AT THE LOCAL LEVEL

Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ, Bogusław ŚLUSARCZYK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2020.hss.12

Abstract

Entrepreneurship is a complex and multi-dimensional phenomenon, as evidenced by
multiple studies of the subject within the field of economics, as well as other sciences. An
important problem in the development of entrepreneurship is identification of barriers that
significantly block this process. The main purpose of this study is to present conditions and
barriers in the development of entrepreneurship in Poland on a local scale, based on the
example of two poviats located in the Podkarpackie voivodeship (Krosno and Jasło poviats).
The main methods adopted for the purposes of this study were: desk research method and
descriptive and statistical analysis of research results obtained from a diagnostic survey
conducted among entrepreneurs operating in Krosno and Jasło poviats. The obtained results
were subjected to statistical analysis using descriptive statistics methods, including chi-square
independence test (Pearson’s chi-square test). The paper provides findings from the research
and a theoretical model describing entrepreneurship and its determinants.

Full text (pdf)

References

Barwińska-Małajowicz, A. (2016). Przedsiębiorczość
absolwentów największych publicznych szkół wyższych w województwie podkarpackim w świetle wyników badań empirycznych. Ostrołęka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4 (23).

Dębska, J., Ślusarczyk, B. (2010). Uwarunkowania przedsiębiorczości we współczesnym
procesie gospodarowania [w:] Arent, A., red., Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec
wyzwań europejskich. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Frąckiewicz, E., Ćwiertnia, A. (2015). Przedsiębiorczość internetowa polskich MŚP a polityka cyfrowa Unii Europejskiej. „Marketing i Rynek”, nr 10.
Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości „Przedsiębiorczość–
Edukacja”, nr 5.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
Kumasz, M. (2009). Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP. Szczecin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pyka, J. (2007). Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Katowice:
TNOiK, Oddział w Katowicach.


A. Barwińska-Małajowicz, B. Ślusarczyk Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
Zdrajkowska, H., Zakrzewska-Bielawska, A. (2006). Bariery rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii [w:] Hejduk, J.K., Korczak, J., red., Gospodarka
oparta na wiedzy. Koszalin: Monografia Wydziału zarządzania. Wydawnictwo Politechniki
Koszalińskiej.

About this Article

TITLE:
CONDITIONS AND BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN POLAND AT THE LOCAL LEVEL

AUTHORS:
Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ (1)
Bogusław ŚLUSARCZYK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) DSc, PhD, Associate Professor, Institute of Economics and Finance,
University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów
(2) DSc, PhD, Associate Professor, Institute of Economics and Finance,
University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
27 (2/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
entrepreneurship, entrepreneurship barriers, pre-entrepreneurial behavior

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/519

DOI:
10.7862/rz.2020.hss.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.hss.12

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności