Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
27 (1/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.hss.3

Social dialogue as the essence of virtual organizations

Justyna Lipińska
Submitted by: Pawe Perz

DOI: 10.7862/rz.2020.hss.3

Abstract

The organization's operation in a virtual environment is based on a specific form of communication – social dialogue. The purpose of the article is to describe the phenomenon of social dialogue and its elements: (1) the sender/producer, (2) recipient/customer, and (3) hypertextuality of the environment in which the process takes place. The adopted research method is a qualitative analysis supported by the technique of real-defining definition. Results of this work imply that text in the new media is not only thought of as a creator of meanings, but to extend this understanding to all cultural creations. This means that the fundamental change concerns the perception of the text as a dynamic mechanism of producing meanings, and not the static reception of the record as before. These implications is particularly important for the study of cultural products such as behavioral patterns, for example. Thus, understanding the mechanisms of technical functioning and the human factor in this world can give real profits. Lack of humility towards this medium and disproportionate losses as to the cost of their own ignorance.

Full text (pdf)

References

Biocca, F. (1992). Communication Wtithin Vitrual Reality: Creating a Space for Researche.Journal od Communication” No. 42/4.

Fras, J. (2001). Dialog we współczesnym komunikowaniu publicznym [w:] Borkowski, I., Woźny, A., red., Nowe media. Nowe w mediach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s.110.

Godzic, W. (1996). Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków: Universitas.

Gwóźdź, A. (1992). Kultura – komunikacja – film. O tekście filmowym. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Habermas, J. (1988). Teoria komunikowania. Boston: Beacon Press.

Hiem, M. (1993). Metaphysics of Virtual Reality. Oxford–New York: Oxford University Press.

Kluszczyński, R.W. (1966). Interaktywność – właściwość odbioru czy nowa jakość sztuki/kultury [w:] Seidler-Janiszewska, A., red., Estetyczne przestrzenie współczesności. Warszawa: Instytut Kultury.

Kłeczek, J. (2015). Nielinearność narracji teatralnych a hipertekstualność obiektów nowych mediów [w:] Oleszek, B., Wiśniewska, M., red., Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Krueger, M. (1991). Artificial Reality, Reading. Addison–Wesley: Mass.

Lalewicz, J. (1985). Socjologia komunikacji literackiej. Wrocław: Ossolineum.

Linday, P.H., Norman, D.A. (1984). Kowaliszyn A., tłum., Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: PWN.

Mochol, A.R. (2019). Szkice Hipertekstualne. Access on the internet:  http://www.mochola.org/hypertext

Pisarski, M. Access on the internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipertekst

Reid, E. (1994). Cultural Formations in Text – Based Virtual Realities. Melbourne: Universtiy of Melbourne.

Sitarski, P. (2002). Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Kraków: RABID.

Sławiński, J. (1988). Intertekstualność [w:] Głowiński, M. i in., red., Słownik terminów literackich. Wrocław: Wydawnictwo „Open”.

Tucker, R.N., red. (1989). Interactive Media. The Human Issues. London: Kogan Page.

Żmigrodzki, P. (2001). O intertekstualności dyskursu politycznego w mediach (na przykładzie rozmów z politykami) [w:] Borkowski, I. Woźny, A., red., Nowe media. Nowe w mediach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

About this Article

TITLE:
Social dialogue as the essence of virtual organizations

AUTHORS:
Justyna Lipińska

AUTHORS AFFILIATIONS:
Professor Justyna Lipińska, PhD, The Faculty of Management and Command, The War Studies University, l. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów

SUBMITTED BY:
Pawe Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
27 (1/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
virtual reality, sender / virtual producer, recipient / virtual client, hypertextuality

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/510

DOI:
10.7862/rz.2020.hss.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.hss.3

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności