Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.47

TOWARDS INCLUSIVE ECONOMY - NECESSITY OR CHOICE IN THE CONTEXT OF THE MATERIAL SITUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Elżbieta SZCZYGIEŁ, Teresa PIECUCH, Oleg LOZINSKY
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.47

Abstract

This article analyses the material situation of households of disabled people in an inclusive economy. It presents the results of the study based on statistical data from the households` budget survey conducted by Statistics Poland. The article compares the material situation of households in which disabled people live with the situation of households without disabled people, with an emphasis on the importance of economic inclusion as a condition factor of their situation’s improvement. The study tested three research hypotheses: 1) achievement of higher income by households without disabled people; 2) higher levels of hypothetical incomes as just as useful by households of disabled people who run a business compared to disabled people who do not carry out such activities); 3) a higher risk of poverty by households with disabilities. The findings supported the hypotheses concerning differences in the material situation of the surveyed households.

Full text (pdf)

References

Ali I., Son H.H. (2007). Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines. ERD Working Paper No. 98.

Cieślik J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Ed. SEDNO.

Dessy Martinez J.L. (ed.), Malinowska M., Radoń A., Ambrogi M., Marcus B., Szczygieł E. (2018). Jak doradzać osobom niezdolnym do pracy w rozwijaniu przedsiębiorczości inkluzywnej. Przewodnik. Rzeszów:  Fundacion Docete Omnes, Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”, Granada – Rzeszów.

EUROPE 2020 (2010). A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EUROPEAN COMMISSION, Brussels.

http://problemyspoleczne.edu.pl/index.php/pl/8-aktualnosci/100-roznice-w-dochodach-i-ocenie-ich-uzytecznosci-w-gospodarstwach-domowych-osob-niepelnosprawnych-i-bez-niepelnosprawnosci

http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm

Kot J., Kraska E. (2017). Inkluzywna gospodarka – aspekt teoretyczny na przykładzie województwa świętokrzyskiego. „Studia i Materiały. Miscaellanea Oeconomica”, Vol. II, No. 2.

Labour Force Survey (LFS), Statistics Poland, Warsaw (every year).

Maciejewski W., Faron A. (2014). Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza a postawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych. „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości” (ed. Ł. Sułkowski, M. Walczak), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XV, Issue 10, part II, Łódź-Garwolin.

Mączyńska E., Gospodarka inkluzywna – wymiar samorządowy. Access on the internet:  https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/news/Konferencje_BGK/XII_Konferencja_BGK_dla_JST/Materialy_konferencyjne/Elzbieta_Maczynska_Gospodarka_inkluzywna_-_wymiar_samorzadowy.pdf

Poland 2030, The Third wave of modernity. Long-term National Development Strategy (2013). Ministry of Administration and Digitization, Warsaw.

Project Europe 2030 – challenges and opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030 (2010). European Union, Stuttgart.

Range of economic poverty in Poland, Statistics Poland, Warsaw (every year with Annex).

Szczygieł E. (2014). Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych. Warszawa: WNT.

(2015). Poverty and social exclusion in selected European countries. Rzeszów: CWEP.  

Szczygieł E., Piecuch T. (2018), Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju. „Nierówności Społeczne a Rozwój Gospodarczy”, No. 54.

(2016). Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-ekonomicznych. „Nierówności Społeczne a Rozwój Gospodarczy”, No. 48.

Wach K. (2015). Przedsiębiorczość seniorów jako komponent przedsiębiorczości inkluzywnej: wstępna synteza. „Horyzonty Wychowania”, Vol. 14, No 32.

Walby S. (2018). The concept of inclusive economic growth, „Soundings”, Spring, Issue 68.

World report on disability (2011). World Health Organization & World Bank, Geneva.

Legal acts

Act of 27th August 1997 On vocational and social rehabilitation and employment of disabled persons [Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych], (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776).

Databases:

Subsidy and Refund Management System (SODiR) PFRON

About this Article

TITLE:
TOWARDS INCLUSIVE ECONOMY - NECESSITY OR CHOICE IN THE CONTEXT OF THE MATERIAL SITUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES

AUTHORS:
Elżbieta SZCZYGIEŁ (1)
Teresa PIECUCH (2)
Oleg LOZINSKY (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Associate Professor, Department of Research on Sustainable Development, Institute of Law Administration and Economics, Faculty of Social Science, Pedagogical University of Krakow
(2) DSc, PhD, Associate Professor, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology
(3) MSc,  Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera street, 79013 Lviv, Ukraine

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
the material situation of households, disabled people.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/506

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.47

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.47

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności