Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.44

PROJECT MANAGEMENT AND PLANNED COST ACCOUNTING

Sabina ROKITA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.44

Abstract

The necessity of functioning in a volatile environment increases the interest of economic entities to organize work in the form of projects. The projects are, however, temporary, atypical, having limited budgets (including costs), and implemented by an interdisciplinary team. For this reason, project management is connected with the need for specific information, including financial information, which is used, among others, in the characteristic phases of the project life cycle, i.e. initiation (definition), planning, execution and closure. The purpose of the article is to indicate the possibility of using information provided by planned cost accounting in project management. The article defines and proposes, inter alia, what information resulting from planned cost accounting can be useful in project management, what conditions should be met in order to provide it, and an outline of the planned cost accounting model that could be implemented in the enterprises performing projects. The following research methods were used in the article: literature analysis, inductive and deductive inference. Based on the conducted research, it seems reasonable to state that properly adjusted planned cost accounting for the informational needs of project management may be a useful tool in supporting this process.

Full text (pdf)

References

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), Fifth Edition (2013). Pennsylvania: Project Management Institute.

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), Sixth Edition (2017). Pennsylvania: Project Management Institute.

Bryła, A. (2014). Zarządczy wymiar rachunku kosztów postulowanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 69. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czubakowska, K. (1996). Rachunek kosztów postulowanych [w:] Sawicki, K., red., Rachunek kosztów. Tom II. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Heagney, J. (2012). Fundamentals of Project Management, 4th Edition. New York: AMACOM, American Management Association.

Klinowski, M. (2010). Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty. Warszawa: CeDeWu.

Kourounakis, N., Maraslis, A. (2016). The PM² Project Management Methodology Guide – Open Edition, The PM² Guide – Open Edition, v.0.9. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2007). Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa: C.H. Beck.

Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości i controlling. Warszawa: C.H. Beck.

Lester, A. (2014). Project Management, Planning, and Control. Managing Engineering, Construction, and Manufacturing Projects to PMI, APM, and BSI Standards, Sixth Edition. Oxford: Elsevier Ltd.

Nowak, E. (2016). Rachunek kosztów postulowanych z uwzględnieniem ryzyka. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 300, Katowice.

Nowak, E. (2010). Rachunek kosztów standardowych [w:] Nowak, E., Wierzbiński, M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.

Practice Standard for Earned Value Management (2005). Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.

Sołtys, D., red., (1999). Rachunek kosztów: elementy rachunkowości zarządczej, Wrocław: Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu.

Strojny, J. (2013). Orientacja zadaniowa jako systemowe podejście do zarządzania oparte na filozofii zarządzania projektami [w:] Listwan, T., Sułkowski, Ł., red., Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 11, Część II. Łódź: Społeczna Akademia Nauk.

Strojny, J., Szmigiel, K. (2015) Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. „Modern Management Review”, Vol. XX, 22 (3/2015).

Szydełko, A. (2004). Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.

Venkataraman, R.R., Pinto, J.K. (2008), Cost and value management in projects. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Williams, M., (2008), The Principles of Project Management. Collingwood, Australia: SitePoint Pty. Ltd.

Wysocki, R., McGary, R. (2003). Effective Project Management. Traditional, Adaptive, Extreme. Third Edition. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc.

About this Article

TITLE:
PROJECT MANAGEMENT AND PLANNED COST ACCOUNTING

AUTHORS:
Sabina ROKITA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Finance, Banking and Accountancy, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
project management, projects’ planned cost accounting, planning and controlling of projects’ costs

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/503

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.44

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności