Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.42

PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY ENTERPRISE – ANALYSIS, EVALUATION AND IMPROVEMENT

Renata PIĘTOWSKA-LASKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.42

Abstract

The aim of the article is to analyse the essence of productivity management and its model approach. An index analysis and assessment of productivity in Polish companies are presented. Productivity improvement is a continuous process based on improvement. The research utilised the methods of statistical analysis, content analysis, and descriptive analysis of secondary data. The results of the research involved the development of a comprehensive methodology for improving productivity based on modern concepts, methods, and techniques of production management. To analyse and design the methodology for improving productivity in a production company, and to ensure its proper and effective functioning, it is necessary to implement in stages several organisational, technical and social tasks. Companies that use modern productivity improvement programs are successful because they can quickly and dynamically adapt to changing environmental conditions. The summary emphasises the importance of developing a new methodology to improve productivity through production management practices.

Full text (pdf)

References

Danielak, W. (2008). Application of modern management concepts in the SME sector [in:] Weiss, E., Godlewska, M., Bitkowska, A., ed., Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania [New trends and challenges in management. Management concepts]. Warsaw: Wyd. VIZJA PRESS & IT.

Dincută-Tănasea, I., Bordea, C., Câmpeana, E., Pop, D. (2014). Productivity of DMUs: A proposed framework. “Procedia Economics and Finance”, No 15.

Hammer, M., Champy, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa: Neumann Management Institute.

Harrington, H.J. (1991). Business Process Improvement – the Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness. New York: Mc Graw-Hill.

Harris, R., Harris, Ch., Wilson, E. (2005). Doskonalenie przepływu materiałów [Improving material flow]. Wrocław: Wrocław Technology Transfer Centre.

Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Warsaw: MT Biznes.

Jones, D., Womack, J. (2007). Zobaczyć całość. Mapowanie rozszerzonych strumieni wartości [To see the whole picture. Mapping extended value streams]. Wrocław: Wrocław Technology Transfer Centre.

Kulkarni, P.P., Kshire, S.S., Chandratre, K.V. (2014). Productivity improvement through lean deployment & work study methods. “International Journal of Research in Engineering and Technology”, Vol. 03, No. 02.

Kosieradzka, A. (2012). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie [Productivity management in a company]. Warsaw: Wyd. C.H. Beck.

Kosieradzka, A., Lis, S. (2000). Produktywność. Metody analizy, oceny i tworzenia programów poprawy [Productivity. Methods of analysis, evaluation and design of improvement programs]. Warsaw: Wyd. Politechniki Warszawskiej.

Lareau, W (2009). Filozofia Kaizen w biurze [Kaizen's philosophy in the office]. Gliwice: Helion.

Pacholski, L., Cempel, W., Pawlewski, P. (2009). Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie [Reengineering. Reforming business and production processes in a company]. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.

Piętowska-Laska, R. (2015). Analysis and assessment of productivity of work in a company. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2015, “Economics and Tourism”, Conference Proceedings, Book 2, Vol. III, Sofia.

Industrial Statistical Yearbook 2016 (2017). Warsaw: GUS (National Statistical Office – Statistics Poland).

Industrial Statistical Yearbook 2017 (2018).Warsaw: GUS (National Statistical Office – Statistics Poland).

Rostek, M., Knosala, R. (2014). Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Survey of productivity of logistic processes in a manufacturing company]. „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, No. 1.

Salaam, H.A., How, S.B., Faisae, M.F. (2012). Productivity improvement using industrial engineering tools. “Materials Science and Engineering”, Vol. 36, No 1, 012006 [Access: 10.12.2019]. Access on the Internet: http://iopscience.iop.org/1757-899X/36/1/012006.

Sink, D.S. (1985). Productivity management – planning, measurement and evaluation, control and improvement. New York: John Willey & Sons.

Vijaya Ramnath, B., Vishal Chandrasekhar, A., Elanchezhian, C., Vinoth Selva Bruce, L., Venkataraman, K. (2014). Value stream evaluation and simulation to improve material flow and productivity. “Applied Mechanics and Materials”, Vol. 612.

About this Article

TITLE:
PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY ENTERPRISE – ANALYSIS, EVALUATION AND IMPROVEMENT

AUTHORS:
Renata PIĘTOWSKA-LASKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Eng., Department of Management Systems and Logistics, Rzeszów University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
management, productivity, productivity management, modern production management concepts.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/501

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.42

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.42

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności