Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.39

POLITICAL THOUGHT OF THE POLISH SOCIALIST PARTY FORMER REVOLUTIONARY FACTION IN THE PERIOD OF 1928–1939

Adam LASKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.39

Abstract

The purpose of the article is to analyse the political thought of the Polish Socialist Party former Revolutionary Faction (PSPdFrRew) formed in 1928. The focus is primarily on the PSPdFR's attitude towards issues such as the state, economy, and democracy. The research utilised text analysis and document analysis methods. The results of the research found that the former PSP Revolutionary Faction proclaimed the principles of state socialism and used evolutionary methods to raise the standard of living of workers and introduced the Polish Socialist Republic. Although the PSP former Revolutionary Faction perceived its place in the broadly understood Sanation camp, it had negative attitudes towards the proposals of political, economic and social solutions of conservative and liberal representatives. Despite the often-declared attachment to democracy, the PSPdFR strongly criticised parliamentarism and proposed the introduction of strong arm rule.

Full text (pdf)

References

Ajznar, S. (1979). Związek Związków Zawodowych 1931–1939. Warszawa.

A.K. (1931). Walka o socjalizm. „Walka”, nr 30.

Gliszczyńska, S. (1933). Pierwszy maja. Warszawa.

Jaworowska, K., Wspomnienia o Rajmundzie Jaworowskim i jego pracy, AAN, Spuścizna Konstancji Jaworowskiej, sygn. 330 IV-1.

Koryha, Z. (R. Jaworowski) (1932). Józef Piłsudski. „Walka”, nr 79.

Koryha, Z. (R. Jaworowski) (1933). Karol Marks. Warszawa.

Laska, A. (2004). Narodowa Partia Robotnicza 1920–1937. Studia z dziejów ruchów społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej. Rzeszów.

Laska, A. (2016). National-socialist groups in Poland in the period 1918–1939, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM, Book 3, Vol. 2.

Nasza taktyka (1931). „Walka”, nr 4.

Paruch, W. (2014). Myśl polityczna formacji piłsudczykowskiej w Polsce (1926–1939) – cechy podstawowe. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. XXI.

Paruch, W. (2005). Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939. Lublin.

Program Polskiej Partii Socjalistycznej dawnej Frakcji Rewolucyjnej uchwalony na XXI Kongresie w Katowicach (1933). Warszawa.

Rozłam w PSP (1928). Warszawa.

Tomasiewicz, J. (2012). Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921–1935. Katowice.

About this Article

TITLE:
POLITICAL THOUGHT OF THE POLISH SOCIALIST PARTY FORMER REVOLUTIONARY FACTION IN THE PERIOD OF 1928–1939

AUTHORS:
Adam LASKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Security Sciences, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
Polish Socialist Party Former Revolutionary Faction, political thought, Sanation Camp, Second Republic (1918–1939).

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/498

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.39

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.39

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności