Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (3/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.24

STARTUPS FINANCING IN POLAND

Agata GEMZIK-SALWACH, Paweł PERZ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.24

Abstract

Startups are companies with a short history of operation which try to commercialize innovative ideas. They usually try to use innovative business models. In the case of market success, they are able to grow very quickly and become large organizations, however their activities in the early phase are characterized by high risk. Due to this, they require special financing methods. The article characterizes and compares the most important sources of financing for startups. The attention was paid to the role of financing in creating conditions for the development of such enterprises. Also, the sources of financing startups in Poland and Europe in recent years have been analyzed.

Full text (pdf)

References

Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. (2017). Polish Startups Report 2017. Warszawa: Startup Poland Foundation.

Bąkowski, A., Mażewska, M., ed. (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2014. Poznań–Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik Startupu, budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Helion.

Deloitte. (2016). Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce.

EBAN Statistic Compendium European Early Stage Market Statistic 2016 [Access: 02.11.2017]. Access on the Internet: http://www.eban.org/wp-content/uploads/2017/11/Statistics-Compendium-2016-Final-Version.pdf.

European Startup Monitor, 2016 [Access: 02.11.2017]. Access on the Internet: http://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/esm_2016/report/ESM_2016.pdf.

Feld, B. (2012). Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City. New York, Wiley.

Grzywacz, J., Okońska, A. (2005). Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Hellman, T., Puri, M. (2000). The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital. “Review of Financial Studies”, 13 (4). DOI: 10.1093/rfs/13.4.959.

Invest Europe 2016 European Private Equity Activity [Access: 04.11.2017]. Access on the Internet: https://www.investeurope.eu/media/651727/invest-europe-2016-european-private-equity-activity-final.pdf.

https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=global-footer 04.11.2017].

Marmer, M., Hermann, B.L., Dogrultan, E., Berman, R. (2011). Startup Genome Report Extra on Premature Scaling [Access: 04.11.2017]. Access on the Internet: http://fincrease.co/wp-content/uploads/2016/10/Why-Startups-Fail.pdf.

Perz, P., Kaszuba-Perz, A. (2013). Rola alternatywnych systemów obrotu akcjami w procesie pozyskania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach. Humanities and Social Sciences”, Vol. 20 (3). DOI: 10.7862/rz.2013.hss.29.

Ripsas, S., Hentschel, B. (2015). European Startup Monitor – Country Report Germany.

Sobczak, R., Dudycz, H. (2016). Determinanty sukcesu i porażki start-upów internetowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. L, 2. DOI: 10.17951/h.2016.50.2.81.

Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2015. Warszawa: PARP.

About this Article

TITLE:
STARTUPS FINANCING IN POLAND

AUTHORS:
Agata GEMZIK-SALWACH (1)
Paweł PERZ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD., University of Information Technology and Management in Rzeszow
(2) PhD, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (3/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
startups, financing, sources of financing.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/483

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.24

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności