Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (2/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.19

AN ANALYSIS OF THE CHANGES OF EMPLOYMENT IN INDUSTRY

Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.19

Abstract

Industry is one of the most important segments of the national economy. The changes, which
take place affect the business aspect of the labor market, and more specifically the employment
of people in specific industry sectors. It can significantly influence on the way and the
number of employment of people in the industry, so, therefore, it was purposeful to analye
whether there were significant changes in the number of employees in selected industry sectors.
The aim of the paper was to analyse the basic statistical data from the Central Statistical
Office in Poland if there were any changes of employment in the main industry sectors in
Poland. The sectors that were analyzed were mining and quarrying; manufacturing; electricity,
gas, steam and air conditioning supply; water supply, sewerage, waste management and
remediation activities. The research methodology was the analysis of trends from data from
the period 2012–2017 (no data after 2017) from a reliable source, i.e. the Central Statistical
Office in Poland. It was concluded that the important changes in the number of employment
of people in the main industry sectors could be observed as evidenced by, among others, by
the trends. The results of the analysis can be the basis for assessing the economic situation in
the analyzed industry sector, and also to make next analyses targeted on the analysis of causes
the trends in employed area in selected industry sectors in Poland.

Full text (pdf)

References

Central Statistical Office in Poland [access: 18.04.2019]. Access on the internet:
https://stat.gov.pl/

Clark, C. (1957). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
Dworak, E., Malarska, A. (2010). Changes in sectoral structure of employment in Poland in
comparison to the European Union. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA,
242.

Gajdzik, B. (2018). Analysis of changes in the employment level in metallurgy in the long run
[access: 18.04.2019]. Access on the internet: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/
2018/01/04-Gajdzik-2-KN30.pdf

Kalmut, M. (1996). Evolution of the economic structure in highly developed countries. Wroclaw:

Publisher of the University of Economics O. Lange.
Kliczmyk, P. (2008). Analysis of the employment structure in the Polish economy compared to
other European Union countries. Science notebooks 793 of Cracow University of Economics.

Kwiatkowska, W. et. al. (1993). Employment and unemployment – dynamics, structure and policy
of the state – White Paper. Poland – European Union. Economy from No. 32, Warsaw: URM.

Kwiatkowski, E. (1980). Theory of three sectors. Warszawa: PWN.
Łukaszewicz, A., Karpiński, A. (2001). Economic structure. Modification and new phenomena,
Economist.

Markowska, M., Sokołowski, A., Strahl, D. (2014). Taxonomy of employment structure changes
in modern industry and services in the European Union regions. Works of the Commission of
Industrial Geography of the Polish Geographical Society.

Śliwińska-Rubin, A. (2015). Changes of the Polish industry since the accession of Poland to the

European Union. “Studies in Public Policy”, 2(6).
Wacławik-Puzio, B. (2006). A three-sector employment structure in Poland compared to the
European Union countries. “Science notebooks” No. 4, Polish Economic Society, Cracow.

Wąsowicz, J. (2014). The dynamics and structure of employment transformations in Poland post
accession to the European Union. “Social policy in the face of demographic changes” 167, University
of Economics in Katowice.

About this Article

TITLE:
AN ANALYSIS OF THE CHANGES OF EMPLOYMENT IN INDUSTRY

AUTHORS:
Andrzej PACANA (1)
Dominika SIWIEC (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) DSc, PhD, Eng., Associate Professor, Rzeszow University of Technology, Faculty
of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow, Poland
(2) MSc, Eng., Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical
Engineering and Aeronautics, Rzeszow, Poland

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (2/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
personnel management, industry, labor market, sociology of work, employment

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/478

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.19

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności