Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (2/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.11

SPATIAL DIVERSITY OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Monika BOLIŃSKA, Olesia CHORNENKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.11

Abstract

The aim of this study is to analyze the spatial differentiation of unemployment rate in the regions in Ukrainian oblasts. Based on the definition of the unemployment rate, the determinants of unemployment rates registered in Ukraine were featured. To analyze the spatial diversification of unemployment rate, the method of spatial econometrics with the use of panel data and fixed effect method was applied. The results show that in Ukrainian economy one can distinguish two breakthrough moments that influenced the formation of unemployment rates in the oblasts discussed. The first of these was the period of the gas conflict with the Russian Federation in 2008 and 2009, the next difficult period for the Ukrainian economy in 2014–2015, when the annexation of the Crimean Peninsula and the military conflict with the Russian Federation took place. In both cases, the Ukrainian economy has been negatively affected, with GDP per capita declining with an increase in unemployment rate.

Full text (pdf)

References

Chugaievska, N., Tokarski, T. (2018). Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie. ”Wiadomości Statystyczne”, No. 3 (682).

Dykas, P. (2011). Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim. „Studia Prawno-Ekonomiczne” t. LXXXIII.

Dykas, P., Misiak, T. (2014). Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011.” Gospodarka Narodowa”, No.  6/2014.

Dykas, P., Misiak, T., Tokarski, T. (2013). Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2010. „ Humanities and Social Sciences” Vol. XVIII/1.

Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002–2011. „Gospodarka Narodowa”, Nr 9/2013.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo PTE.

Амоша, О.І., Булєєв, І.П., Землянкін, А.І., Збаразська, Л.О., Харазішвілі, Ю.М. (2017). ПромисловістьУкраїни – 2016: стантаперспективирозвитку. Київ: НАНУкраїни, Ін-текономікипромсті.

Грига, В.Ю. (2013). Економічна динаміка регіонального розвитку в Україні. „Науковий вісник Ужгородського університету”, No. 4.

Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ” , НІСД, 2015.

Інноваційнийрозвитокпромисловості як складоваструктурноїтрансформаціїекономікиУкраїни”. – К.: НІСД, 2013.

 

Міхель, Д.О. (2009).  Основні аспекти геополітичного положення України та її зовнішньополітичний вимір. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Політологія (110, Вип. 97).

Офіційний сайт державної служби статистики України. [Access: 1.09.2018]. Access on the internet: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт міністерства економічногорозвиткуіторгівлі України. [Access: 1.09.2018].  Access on the internet http://me.gov.ua.

Юрченко, К.Г. Впливфінансовоїдецентралізаціїнасоціально-економічнийрозвитокрегіонів. [Access: 1.09.2018]. Аналітичназаписка. Access on the internet: http://www.niss.gov.ua/articles/2458/

About this Article

TITLE:
SPATIAL DIVERSITY OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

AUTHORS:
Monika BOLIŃSKA (1)
Olesia CHORNENKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) MA of Economics, PhD student of the Jagiellonian University, Jagiellonian University
(2) MA of Economics

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (2/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
unemployment rate, Ukraine, GDP

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/470

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.11

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności