Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (1/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.6

CROSS-SECTORAL COOPERATION TOWARD A WORK-LIFE BALANCE

Damian LISZKA, Paweł WALAWENDER
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.6

Abstract

The article focuses on the introduction of two Work-Life Balance (WLB) models developed and implemented in the United States of America (the USA) and in the European Union (the UE). Main characteristics and assumptions connected with both models are presented.

In recent years policies favoring the reconciliation of work and private life have gained great attention of  many EU Member States, but still number of obstacles can be identified, including: a lack of  knowledge about possible solutions and their results (both employers and employees), a lack of information and advisory support for both groups of stakeholders, or lack of some effective methods of cooperation between the representatives of different sectors for the implementation of WLB practices in general.

Some tools used to overcome the pointed-out limitations for implementing WLB solutions in EU countries are programs co-financed by the budgets of their national governments and the European Social Fund (ESF). An example of such tools used toward supporting WLB practices in Poland is a project co-financed by the EU under the POWER 4.3 ESF campaign called "Cross-sectoral cooperation toward WLB based on cooperation models and tools from Great Britain”.

The article presents the project as an example of good practice from Poland and describes innovative products developed in the project, including three models of cross-sectoral cooperation between employment agencies and training institutions, CSOs, and employers toward WLB.

Full text (pdf)

References

 1. Balcerzak-Paradowska, B. (2008). Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego [w:] Sadowska C., Li T., red., Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 2. Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe [w:] Borkowska S., red., Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 3. —— (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 240.
 4. Drozdowski, R. (2002). Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze. Poznań: UAM
 5. European Commission (2005). Reconciliation of Work and Private Life: A Comparative Review of Thirty European Countries. Luxembourg: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G.1, Office for Official Publications of the European Communities.
 6. Głogosz, D. (2008). Kierunki działań na rzecz godzenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi – doświadczenia krajów zachodnich [w:] Sadowska C., Li T., red., Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 7. ——  (2008). Rezultaty programów Praca – Życie w krajach UE  – korzyści dla pracowników i ich rodzin [w:] Sadowska-Snarska C., red., Równowaga. Praca –Życie – Rodzina. Białystok: WSE.
 8. Handy, Ch.B. (1996). Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: ABC.
 9. ——  (1998). Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press.
 10. Jamrozik, M., Zmysłowski, M. (2010). Partnerstwo bez granic. Warszawa: Centrum Projektów Europejskich.
 11. Kabaj, M. (2008). Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa: Scholar.
 12. Kozek, W. (2013). Rynek pracy: perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Kryńska, E. (2001). Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 14. ——  (1998). Popyt na pracę w Polsce – tendencje i perspektywy [w:] Czerniewska H., red., Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 15. Prokurat S. (2016). Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 16. Reich, R.B. (1996). Praca narodów. Przegotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Toruń: Adam Marszałek.
 17. Skórska, A. (2016). Rynek pracy. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 18. Szylko-Skoczny, M. (2014). Zmiany w modelu pracy. „Studia Ekonomiczne” 167.
 19. Tennyson, R (2003). Poradnik  partnerstwa. The International Business Leaders Forum (IBLF) and the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

About this Article

TITLE:
CROSS-SECTORAL COOPERATION TOWARD A WORK-LIFE BALANCE

AUTHORS:
Damian LISZKA (1)
Paweł WALAWENDER (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Institute of Philosophy and Sociology, The Pedagogical University of Cracow
(2) PhD, Institute of Philosophy and Sociology, The Pedagogical University of Cracow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (1/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
social innovation, Work-Life Balance, labor market, cross-sectoral cooperation, family.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/465

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.6

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności