Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
26 (1/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.hss.4

PROBLEMS WITH INNOVATION. THE ANALYSIS OF REGIONAL INNOVATION STYSTEMS IN POLAND

Agnieszka Karpińska
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.hss.4

Abstract

The article takes up the issue of evaluation of innovation policy implemented by the Polish authorities since 2000. The unit of the analysis is the regional innovation systems, implemented and funded in accordance with the directives and from EU sources. On the basis of the analysis of secondary data, performed by the method of desk research contained in the report of the Polish Agency for Enterprise Development, rankings of the Organization for Economic Cooperation and Development and the European Union, the author concludes that in Poland, the innovation policy is not effectively implemented. This is mainly due to specific economic and social circumstances, which are different from those assumed, among others, in the Lisbon Strategy. Because in Poland there is no innovation potential, which by assumption should be the proper addressee of innovation policy, the funds placed on stimulating innovation result in the decrease in the quality of research and development activity and the displacement of private funds. Critical evaluation of innovation policy implemented at EU beck and call leads the author to reflect on the question whether at all it is possible for Poland to become innovative economy.

Full text (pdf)

References

 1. Bukowski, M., Szpor A., Śniegocki A. (2012). Potencjał i bariery  polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.   
 2. Conference of Rectors of Polish Universities. (2013). Finansowa zapaść. „Forum Akademickie” Nr  9.  
 3. Czerwińska, E. (2004). Strategia Lizbońska. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu.  
 4. Dutta, S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. Ithaca, NY, USA, Fontainebleau, France and Geneva, Switzerland: Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organisation. 
 5. European Commission. (2010). Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels: European Commission.
 6. European Commission. (2012). Pro Inno Europe, Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union’s Performance Scoreboard for Research and Innovation. Brussels: European Commission.  
 7. European Commission. (2015). Innovation Union Scoreboard 2015. Brussels: European Commission.
 8. Freeman, R., Reenen, J.V. (2009). What if Congress Doubled R&D Spending on the Physical Sciences? [w:] Lerner J., Stern S., red., Innovation Policy and the Economy. Chicago: University of Chicago.   
 9. Hensel, P. (2015). Naśladowcza strategia modernizacji – co teoria organizacji mówi o imitacji reform?. “Studia Socjologiczne” Nr 4.
 10. Lundvall, B-Å., Borras, S. (1997). The Globalising Learning Economy. Implications for Innovation Policy. Brussels: European Commission.
 11. Malerba, F. (2004). Sectoral Systems of Innovation and Production. “Research Policy” Nr 31.
 12. Narula, R., Guimon, J. (2010). The R&D Activity of Multinational Enterprises in Peripheral Economies Evidence From the EU New Member States. Maastricht: Maastricht Economics and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology.
 13. OECD, EUROSTAT. (2005). The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (Oslo Manual). Paris: OECD.  
 14. OECD. (2013). OECD Science, Technology and Industry Outlook: Comparative Performance of National Science and Innovation Systems. Paris: OECD Science, Technology and R&D Statistics.
 15. OECD. (2014). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. Paris: OECD Science, Technology and R&D Statistics.
 16. OECD. (2014). Science, Technology and Industry Outlook: Comparative Performances of National Science and Innovation Systems Paris: OECD Science, Technology and R&D Statistics.
 17. Okoń-Horodyńska, E. (2012). Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie „brukselki” czy szansa na ambitną politykę rozwoju?. „Małopolskie Studia Regionalne” Nr 1-2/24-25.  
 18. Okoń-Horodyńska, E. (2014). Polityka innowacji w UE: przerost formy nad treścią? [dostęp: 11.03.2017]. Referat wygłoszony na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Dostęp w Internecie: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Okoń-Horodyńska%20Ewa/Okoń-Horodyńska%20Ewa%20-%20POLITYKA%20INNOWACJI%20W%20UE%20-%20PRZEROST%20FORMY%20NAD%20TREŚCIĄ.pdf
 19. PARP. (2010). Badania rynku usług-transfer technologii. Warszawa: PARP.    
 20. PARP. (2013). Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badań. Warszawa: PARP.
 21. Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. “Review of Economics and Statistics” Nr 39.
 22. Waresa, M. A. (2015). Narodowy system innowacji w Polsce i jego zmiany w latach 2007–2014 [w:] Waresa M.A., red. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.  

About this Article

TITLE:
PROBLEMS WITH INNOVATION. THE ANALYSIS OF REGIONAL INNOVATION STYSTEMS IN POLAND

AUTHORS:
Agnieszka Karpińska

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Sociology of Knowledge and Education, the Institute of Sociology and Cognitive Sciences, University of Bialystok

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
26 (1/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
innovation, innovation policy, regional innovation system

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/464

DOI:
10.7862/rz.2019.hss.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.hss.4

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności