Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.89

THE ESSENCE AND ATTRIBUTES OF INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONS

Magdalena SZYDEŁKO
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.89

Abstract

This paper describes a valid, important and interesting scientific issue concerning the inter-organizational relations, limited to the theoretical interpretation and attributes of this category. The abilities to build, develop and improve the relations between organizations are currently one of the key conditions of their effective external growth. The theory of inter-organizational relations is a response to the needs of contemporary organizations that intend to develop various forms of cooperation in order to increase the effectiveness and efficiency of the performed processes, achieve additional synergistic effects and to improve their competitive advantage.

The purpose of this paper is to present the essence and attributes of inter-organizational relations in the context of the researchers' dispute concerning the interpretation of this category. The indicated cognitive gap requires a significant epistemological effort and conceptual work. The purpose of the work has determined the research methods, including the analysis of theoretical considerations and results of the research on inter-organizational relations contained in the literature, observation of the economic practice and deductive reasoning.

Due to the lack of unanimity of the researchers in defining the inter-organizational relations, the following two meanings of this concept have been proposed: sensu largo and sensu stricto. They have been introduced with reference to the presented definitions of the three concepts: relations, interactions and bonds. Assuming two perspectives in the interpretation of the described category is a new point of view in the continuing dispute of management theoreticians specialized in inter-organizational relations.

Full text (pdf)

References

 1. Agostini L., Nosella A., Inter-Organizational Relationships in Marketing: A Critical Review and Research Agenda, „International Journal of Management Reviews” 2017, Vol. 19, Iss. 2.
 2. Baccarani C., Le relazioni tra impresa e mercato: una questione di potere e di rispetto, “Sinergie” 2005.
 3. Cropper S. et al., Introducing Interorganizational Relations [in:] The Oxford Handbook of Interorganizational Relations, ed. S. Cropper et al., Oxford University Press, Oxford 2008.
 4. Czakon W., Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji współdziałania, „Przegląd Organizacji” 2008, No. 9.
 5. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 6. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 7. Håkansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 8. Johanson J., Mattsson L.G., Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach, “International Studies of Management & Organization” 1987, Vol. 17, No. 1.
 9. Kay F., How to Build Successful Business Relationships, The Institution of Engineering and Technology, London 2009.
 10. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa 1999.
 11. Niemczyk J., Jasiński B., Wstęp [in:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, ed. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 12. Partanen J., Chetty S.K., Rajala A., Innovation types and network relationships, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2014, Vol. 38, Iss. 5.
 13. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 14. Rossignoli C., Ricciardi F., Inter-Organizational Relationships. Towards a Dynamic Model for Understanding Business Network Performance, Springer International Publishing, Switzerland 2015.
 15. Rupik K., Istota i zakres relacji [in:] Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, ed. K. Bilińska-Reformat, Placet, Warszawa 2009.
 16. Schmidt S.M., Kochan T.A., Interorganizational Relationships: Patterns and Motivations, “Administrative Science Quarterly” 1977, Vol. 22.
 17. Stańczyk-Hugiet E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 18. Sudolska A., Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju ich kompetencji strategicznych [in:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, ed. A. Kaleta, K. Moszkowicz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, No. 116.
 19. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 20. Szydełko M., Atrybuty i czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstw, „Modern Management Review” 2014, Vol. XIX, No. 4.

 

 

INTERNET SOURCES

 1. Kowalska-Musiał M., Metodologiczne ujęcie morfologii relacji w nowej gospodarce, Materiały kongresowe, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, http://www.pte.pl/kongres/referaty/index.php (available: 28.03.2018).

About this Article

TITLE:
THE ESSENCE AND ATTRIBUTES OF INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONS

AUTHORS:
Magdalena SZYDEŁKO

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Management Systems and Logistics, Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
inter-organizational relations, interactions, bonds, attributes of relationship.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/456

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.89

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.89

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności