Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.85

THE ACCOUNTING SYSTEM AS AN INFORMATION BASE FOR BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT

Beata SADOWSKA, Ceslovas BARTKUS
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.85

Abstract

In order to perform tasks a business has been set up since every day it conducts a number of various activities. Actions, accomplishments are processes, achievements, completed goals and company successes. The selection of business activities is preceded by a decision-making process concerning operations, strategies and management. Various information is necessary for taking decisions on managing a business, formulating and implementing strategies. The main information base for business entities is the accounting system. Organization of financial and management accounting in an enterprise should be constructed in such a way as to generate information that is characterized by such features as: timeliness, usability, credibility, economic suitability, measurability, comparability.

The objective of the study is to present possibilities of applying accounting solutions as sources of information for business performance management. The thesis is stated in the statement that "There is no universal set of performance measures adequate for all enterprises, and the management accounting system has instruments that can provide information for managing the achievements”. The objective of the article was achieved through analysing literature and information provided on business entities’ websites, conducting interviews with accounting and finance department employees as well as studying survey results. The considerations presented in the study, including the results of scientific research, constitute an important contribution to the discussion on the future model of the financial and management accounting system in managing the achievements of a business entity operating in a changing environment.

Full text (pdf)

References

 1. Bode J., Performance Measurement und Management, IGEL, Verlag 2008.
 2. Crandall R., Information Economics and Its Implications for the Further Development of Accounting Theory, “Accounting Review“, July 1969.
 3. Czerny M., Pomiar dokonań w bankach islamskich [Performance measurement in Islamic banks] [in:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami [Cost and performance management], E. Nowak, M. Kowalewski, (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 398, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
 4. Dyczkowski T., Mierniki dokonań organizacji pożytku publicznego. Możliwości i ograniczenia stosowania [Performance indicators in public benefit organizations. Application possibilities and limitations] [in:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami [Cost and performance management], E. Nowak, M. Kowalewski, (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 398, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
 5. Feltham G., The Value of Information, „ Accounting Review”, October 1968.
 6. Karmańska A., System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie [Information system in a modern enterprise] [in:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa [Management accounting and cost accounting in a corporate information system], A. Karmańska (ed.), Difin, Warsaw 2006.
 7. Hilgers D., Performance Management. Leistungserfassung und Leistungssteuerung in unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2008.
 8. Kludacz M., System pomiaru i oceny dokonań szpitala [Hospital measurement and performance evaluation system], M. Hass-Symotiuk (ed.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warsaw 2011.
 9. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie [Treatise on good work], Ossolineum, Warsaw 1982.
 10. Kowalak R., Mierniki dokonań w kokpitach menedżerskich przedsiębiorstwa [Performance indicators in corporate dashboards] [in:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami [Challenges in cost and performance management], R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 442, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016.
 11. Kowalewski M., Pomiar i raportowanie dokonań na poziomie strumienia [Performance measurement and reporting at the value stream level] [in:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami [Cost and performance management] E. Nowak, M. Kowalewski, (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 398, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
 12. Krause O., Performance Management, Eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode, Technischen Universität, Berlin 2005.
 13. Leksykon mierników dokonań [Performance indicators lexicon], W. Skoczylas, A. Niemiec (eds.), CeDeWu Sp. z o.o , Warsaw 2016.
 14. Lew G., Pomiar dokonań relacji z klientami w przedsiębiorstwach handlowych [Performance measurement in terms of relations with clients in trading companies] [in:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami [Cost and performance management], E. Nowak, M. Kowalewski, (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 398, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
 15. Lulek A., Od przeszłości do przyszłości – ewolucja rachunkowości i jej pojęcia [From past to future - the evolution of accounting and its concept] [in:] Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości [Dilemmas and perspectives of the development of finance and accounting], P. Szczypa, A. Zimny (eds.), Publishing House of Wyższa Szkoła Zawodowa in Konin, Konin 2017.
 16. Nieplowicz M., Analiza porównawcza zastosowania zrównoważonej karty wyników w podmiotach leczniczych [Comparative analysis of the balanced scorecard in healthcare entities] [in:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami [Challenges in cost and performance management], R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 442, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016.
 17. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa [Role of management accounting in supporting business performance management], Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2009.
 18. Nita B., Krytyka zrównoważonej karty wyników [Criticque of the balanced scorecard] [in:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami [Challenges in cost and performance management], R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 442, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016.
 19. Nowak M., Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej – zarys koncepcji [Performance measurement ethics based on utilitarian theories – concept outline], Theoretical Journal of Accounting 82 (138), Research Council of the Accountants Association in Poland, Warsaw 2015.
 20. Nowak M., Psychologiczne i etyczne aspekty zarzadzania dokonaniami [Psychological and ethical aspects of performance management] [in:] Zarządzanie dokonaniami w organizacjach [Business performance management], E. Nowak (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warsaw 2016.
 21. Nowak M., Dokonania przedsiębiorstwa jako przedmiot zarządzania [Business performance as the subject of management] [in:] Zarządzanie dokonaniami w organizacjach [Business performance management], E. Nowak (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warsaw 2016.
 22. Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa [Business performance measurement and reporting], E. Nowak (ed.), CeDeWu Sp. z o.o., Warsaw 2012.
 23. Sadowska B., System pomiaru dokonań W PGL LP – proces przygotowania i implementacji [Performance measurement system in the State Forests National Forest Holding – the preparation and implementation process] [in:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami [Challenges in cost and performance management], R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 442, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2016.
 24. Scott W.,  Financial Accounting Theory, Prentice Hall, London 1997.
 25. Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych [Performance models of public finance sector entities], Difin, Warsaw 2012.
 26. System pomiaru i oceny dokonań szpitala [Hospital measurement and performance evaluation system], M. Hass-Symotiuk (ed.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warsaw 2011.
 27. System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach [Performance measurement system in companies], A. Niemiec (ed.), CeDeWu Sp. z o.o, Warsaw 2016.
 28. Szczypa P., Koncepcja pomiaru osiągnięć w Pol-Eko Aparatura spółka jawna [The concept of performance management in Pol-Eko Aparatura spółka jawna], [in:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami [Cost and performance management], E. Nowak, M. Kowalewski, (eds.), Research Papers of Wrocław University of Economics No. 398, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
 29. Szychta A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza [Cost accounting and management accounting] [in:] Współczesne nurty badawcze w rachunkowości [Contemporary research trends in accounting], I. Sobańska, P. Kobalski (eds.), Publishing House of University of Łódź, Łódź 2012.
 30. Szydełko A., Rachunkowość jako baza informacyjna zarządzania dokonaniami [Accounting as an information base for performance management] [in:] Zarządzanie dokonaniami w organizacjach [Business performance management], E. Nowak (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warsaw 2016.
 31. Zarządzanie dokonaniami w organizacjach [Business performance management], E. Nowak (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warsaw 2016.

About this Article

TITLE:
THE ACCOUNTING SYSTEM AS AN INFORMATION BASE FOR BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT

AUTHORS:
Beata SADOWSKA (1)
Ceslovas BARTKUS (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin
(2) Faculty of Social Sciences, Panevezys University of Applied Sciences

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
accounting, performance management, information.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/452

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.85

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.85

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności