Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.72

RESEARCH ON LEARNING SAFETY AND HYGIENE IN A MINING COMPANY

Mariusz KAPUSTA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.72

Abstract

Training and improving employee knowledge plays an important role in every company. The
process of personnel development is perceived as an investment and a basic management tool
in the organization. The development of the training system and the selection of appropriate
methods of their transfer in the field of occupational health and safety is a fundamental task
of personnel departments. The issues in the safety areas are dealt with by specialists in such
fields of science as philosophy, psychology, sociology, history, law, pedagogy, medicine and
ergonomics.
In a mining company, the employee is exposed to natural, technical and personal hazards. The
most frequent causes of accidents are personal hazards, the cause of which is in the uncontrolled
muscular power and the gravity of the organism. However, the most serious consequences
for the health and life of the employee are natural and technical hazards. Such
accidents are connected with uncontrolled rock formation or worker’s contact with machines
during the movement as well as electric shock. A separate group of threats is harmful factors
occurring at workplaces that may cause occupational diseases.
The article attempts to assess the effectiveness of knowledge acquisition by employees for
three different training methods. The analysis was based on the results of questionnaire
surveys obtained during periodic training. Surveys were prepared for a group of workers
employed at the position of a worker. It was proposed to compare the effectiveness of different
training methods of employees by determining the percentage absorption rate of knowledge
WW and the outflow rate of means of protection of individual WR. Test results and index
values for individual measurement days are presented in tabular and graphical form.

Full text (pdf)

References

1. Burt C.D.B., Sepie B., Mcfadden G., The development of a considerete and responsible safety
attitude in work teams, Saf.Sci. 2008, 46(1), DOI: 10.1016/j.ssci.2006.10.005.
2. Graham J., Nosek B.A., Haidt J. et al., Mapping the moral domain, “Journal of Personality
and Social Psychology” 2011, 101(2), DOI: 10.1037/a0021847.
3. Kapusta M., Bąk P., Sukiennik M., Rola kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
wydobywczym, „Przegląd Górniczy” 2016, t. 72, nr 8.
4. Kapusta M., Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp, „Inżynieria Mineralna”/„
Journal of the Polish Mineral Engineering Society” 2017, No. 2(40).
5. Lee T., Harrison K., Assessing safety culture in nuclear power station, „Safety Science” 2000,
Vol. 34, No. 1–3, DOI: 10.1016/S0925-7535(00)00007-2.
6. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
7. Mearns K., Flin R., Gordon R. et al., Measuring safety climate on offshoring installations,
„Work &Stress” 1998, Vol. 45, No. 2.
8. Nahrgang J.D., Morgeson F.P., Hofman D.A., Safety at work: A meta-analityc investigation
of the link between job resources, burnout, engagement, and safety out-comes, J.Appl. Psychol.
2011, 96(1), DOI: 10.1037/a0021484.
9. Assessment of work safety, mine rescue and general safety in connection with mining and
geological activities in 2016, State Mining Authority, Katowice 2017.

Research on learning safety and hygiene… 123
10. Sari M., Duzgun H.S.B., Karpus C. et al., Accident analysis of two Turkish underground
coal mines, Saf.Sci.2004, 42(8), DOI: 10.1016/j.ssci.2003.11.002.
11. Saurin T.A., Formoso C.T., Cambraia F.B., An analysis of construction safety best practices
from a cognitive systems engineering perspective, „Safety Science” 2008, Vol. 46, No. 8.
12. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE S.A. Warszawa
2001.
13. Sukiennik M., Bąk P., Kapusta M., Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach
wydobywczych, „Inżynieria Mineralna”/”Journal of the Polish Mineral Engineering
Society” 2016, R. 17, nr 2.
14. Zhang J., Chen N., Fu G. et al., The Safety Attitudes of Senior Managers in the Chinese Coal
Industry, Int. J.Environ. Res. Public Health. 2016, 13, DOI: 10.3390/ijerph13111147.
15. Zhang R., The interaction mechanism between the safety attitude and safety perfmance. International
Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management
Engineering, Xian, China, 12–13 Dec 2015, Published by Atlantis Press.
16. Zhang S., Shi X.Z., Chao Wu., Measuring the effects of external factor on leadership safety
behavior, Case study of mine enterprises in China, Saf.Sci. 2017, 93, DOI: 1016/j.ssci.
2016.12.2017.
LEGAL ACT
1. Geological and Mining Law – Act of 9 June 2011 (Journal of Laws, No. 163. item 981).
2. Regulation of the Minister of Environment of 2 August 2016 on Mining and Mining Rescue
Qualifications (Journal of Laws, item 1229).
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r, nr 24, poz. 141 ze zm.).

About this Article

TITLE:
RESEARCH ON LEARNING SAFETY AND HYGIENE IN A MINING COMPANY

AUTHORS:
Mariusz KAPUSTA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Wydział
Górnictwa i Geoinżynierii

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
employee training, work safety, safety culture, mining

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/440

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.72

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.72

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności