Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.70

THE CRIMINAL OFFENCE OF "ABUSE" ON THE FAMILY INCLUDED IN THE BILL OF THE PENALTY CODE OF 6 JUNE 1997 IN THE ARTICLE 207 OF THE PENALTY CODE

Przemysław Hus
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.70

Abstract

The subject of this article was to present the meaning of the word "abusive", which was presented in the Penal Code. The meaning of the word family and the premises it should fulfill in order to function properly were described. The article shows the premises that should be met in order to bring the perpetrator to criminal responsibility. The problem of the multiplicity of deed that is fulfilled by art. 207 of the Penal Code was presented, and the articles of the Penal Code, which enter as one act described in art. 207 of the Penal Code. It was also discussed why art. 207 of the Penal Code is subject to a more severe penalty than articles cumulated in art. 207 pp. A criminal threat is presented for an offense under art. 207 of the Penal Code and the qualified type of this article is raised in paragraph 3 and in paragraph 2, the content of the meaning of the word “with particular cruelty” is discussed.

It was described why the offense of abuse in the case of being committed against the loved ones is treated as one act and not attributed to the act separately to any person injured in the family. It was shown to whom the assessment of such action should be made. Common and individual crime, which occurs in art. 207 pp. It was demonstrated why art. 207 of the Penal Code and whose property it protects. Several judgments and judgments of the Courts of Appeals of the Supreme Courts were used, and the Judgment of the European Court of Human Rights was also referred to and the Convention on Human Rights was invoked.

Full text (pdf)

References

  1. Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV,  Warszawa 2003, s. 773.
  2. Wrona G., Konflikt a przemoc zastosowanie art. 207 k.k. w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2016 (praca doktorska).
  3. Ustawa kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Problemy nauk prawnych, t. 2, red. K. Pajer, Monografia Wrocław 2017, wstęp, s. 9, rozdz. II, s. 27, 33.

 

 

LEGAL ACTS

  1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).

 

 

JUDICAL DECISIONS

  1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1970 r., IV KR 199/70, OSNKW 1971, nr 5, poz. 7).
  2. Wyrok z dnia 25 czerwca 2014 r., Sąd Apelacyjny – II AKa 160/14 http://lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?nro=118929717wersja=-1dataOceny=2018-09-30tknDATA=13%2C35%2C6%2C9%2C1537950841cla.
  3. Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 1/2015 http://lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?nro=119151462&wersja=-1&dataOceny=2018-09-30&tknDATA=13%2C35%2C6%2C9%2C1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1&baseHref=http%3A%2F%2Flex.prz.edu.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1.
  4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 r., IV KK316/13http://lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?nro=118907095&wersja=-1&dataOceny=2018-09-30&tknDATA=13%2C35%2C6%2C9%2C1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1&baseHref=http%3A%2F%2Flex.prz.edu.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1.

 

 

INTERNET SOURCES

  1. Marek A., Komentarz do art. 207 kodeksu karnego, stan prawny 2010.03.01/lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?localNroPart=0&nro=587262458&wersja=-1&dataOceny=2018-09-30&tknDATA=13%2C35%2C6%2C9%2C1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1&baseHref=http%3A%2F%2Flex.prz.edu.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1.
  2. Muszyńska A., Komentarz do art. 207 § 1 kk, stan prawny 2014.03.01http://lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?localNroPart=0&nro=587370913&wersja=-1&dataOceny=2018-09-30&tknDATA=13%2C35%2C6%2C9%2C1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1&baseHref=http%3A%2F%2Flex.prz.edu.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1.

About this Article

TITLE:
THE CRIMINAL OFFENCE OF "ABUSE" ON THE FAMILY INCLUDED IN THE BILL OF THE PENALTY CODE OF 6 JUNE 1997 IN THE ARTICLE 207 OF THE PENALTY CODE

AUTHORS:
Przemysław Hus

AUTHORS AFFILIATIONS:
MSc, District Prosecutor's Office in Rzeszów

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
penal code from 1997, bullying, common offense, individual offense, family

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/438

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.70

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.70

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności