Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.69

Gen. Brig. Włodzimierz Muś (1918-1993). An exemplary model of a military career in the People's Republic of Poland

Wojciech Hanus
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.69

Abstract

The prepared text is an attempt to present the model of a military career in the period of the Polish People's Republic. The paper shows the career of Włodzimierz Musia from the small village of Telatyn to nearby Tomaszów Lubelski where he was active in the local unit of the CPWU, from where in 1939 together with a group of local communists Aleksandr Zebebruni and Adam Humer, later the famous vice-director of the MBS Investigation Department, managed to get east. He came to Moscow. There, after receiving a Soviet passport, he joined the ranks of the Red Army, with whom he fought, among others, in defense of Leningrad. He started his service at the PPA at the end of July 1943 in the 2nd Independent Anti-Armor Division, where in time he became the deputy commander of the squadron for political and educational matters. After the war, he became the deputy commander of the 11th AD for political and educational matters. In 1947, after completing the course of commanders of the regiment in the Infantry Training Center in Rembertów, he was sent to serve in the Central Intelligence Agency, where in May 1951, at the age of 33, he became the commander of this unit.

Full text (pdf)

References

 1. Banaszek T., Udział 7. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach w ochronie obiektów przemysłu zbrojeniowego (1949–1956), Studia Muzealno-Historyczne” 2016, Vol. 8.
 2. Bednarski W.W., Tak było na Ziemi Tomaszowskiej. Postawy mniejszości narodowych w latach 1921–1947, Tomaszów Lubelski 2004.
 3. Bednarski W.W., Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz terroru UB-NKWD, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2007, Vol. 5.
 4. Daszkiewicz J., Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej: Zarys historyczno-bibliograficzny, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, No. 5/2.
 5. Duński W., Konno po sławę. Leksykon jeździectwa polskiego, Vol. 2, Warszawa 2012.
 6. Encyklopedia wojskowa, Vol. 1, praca zbiorowa, Warszawa 2007.
 7. Humer A., Służba śledcza wojewódzkiego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Lublinie (wrzesień 1944 – sierpień 1945), „Zeszyty Historyczne Akademii Spraw Wewnętrznych” 1986, Vol. 6.
 8. Jaworski M., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945–1965, Warszawa 1984.
 9. Joniec G., Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2007, Vol. 5.
 10. Kister A.G., Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i wojska wewnętrzne 18 X 1943 r. – 26 III 1945 r., Warszawa 2010.
 11. Kosk H., Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, Vol. 2, Pruszków 2001.
 12. Kowalski L., Generałowie, Warszawa 1992.
 13. Kowalski L., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci, Poznań 2016.
 14. Królikowski J., Generałowie i admirałowie wojska polskiego 1943–1990, Vol. 3, Toruń 2010.
 15. Leśkiewicz R., Peterman R., Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, „Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów”, ed. A. Jusupovic, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.
 16. Lipiński P., Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa, Wołowiec 2016.
 17. Muś W., Komunistyczny Związek Młodzieży w Tomaszowie Lubelskim w latach 1931-1937, „Rocznik Tomaszowski” 1981, No. 1.
 18. Muś W., W służbie boga wojny, Warszawa 1983.
 19. Pisuliński J., Akcja specjalna „Wisła”, Rzeszów 2017.

 

Sources

 

 1. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Włodzimierza Musia, sygn. IPN BU 0194/1831, Teczka akt personalnych żołnierza dot. Włodzimierza Musia, sygn. IPN BU 2174/5227, Deklaracja zgłoszeniowa członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej i Demokrację, sygn. IPN BU 3440/236 (Archive of the Institute of National Remembrance in Warsaw, Personal files of the SO officer regarding Włodzimierz Muś, reference number IPN BU 0194/1831, Portfolio of soldiers personal files related to Włodzimierz Muś, reference number IPN BU 2174/5227, Declaration of entry of a member of the Union of Participants of Armed Fight and Democracy, reference number IPN BU 3440/236).
 2. Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, t. 1, Zbiory Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, s. 5 (Chronicle of the Bartosz Glowacki  State Gymnasium in Tomaszów Lubelski, Vol. 1, Collections of the High School in Tomaszów Lubelski, p. 5).
 3. Biblioteka Śląska w Katowicach, artykuł prasowy: W 12 rocznicę utworzenia KBW, „Trybuna Robotnicza”, nr 122 z 24 V 1957 r., s. 1 (The Silesian Library in Katowice, Press article: On the 12th anniversary of the creation of ISC. Workers' Tribune, No. 122, 24 May 1957, p. 1).
 4. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Święto Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Żołnierz Polski”. Tygodnik ilustrowany: Organ Ministerstwa Obrony Narodowej, nr 21, 1946, s. 14 (Provincial Public Library in Kielce, Feast of the Internal Security Corps. “Polish soldier. Illustrated weekly: Organ of the Ministry of National Defense”, No. 21, 1946, p. 14.).

About this Article

TITLE:
Gen. Brig. Włodzimierz Muś (1918-1993). An exemplary model of a military career in the People's Republic of Poland

AUTHORS:
Wojciech Hanus

AUTHORS AFFILIATIONS:
MA, an employee of the Archive of Institute of National Remembrance/Branch Rzeszów

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
brigadier general, commander of the Internal Security Corps, People's Polish Army, soldier, Tomaszów Lubelski.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/437

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.69

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.69

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności